'Asr-ı Saadet modeli olarak hizmet hareketi'

Samanyoluhaber.com yazarı Abdullah Aymaz'ın yazısı

SHABER3.COM

ABDULLAH AYMAZ- SAMANYOLUHABER.COM 

Prof. Dr. Muhittin Akgül Hocamızın Kitap-Sünnet  kaynaklı, İslam tarihinden misaller verilerek Hizmet Hareketi, ele alınan “Asr-ı Saadet Modeli  Olarak  HİZMET   HAREKETİ”  isimli eserini okudum. Hizmet Hareketi, edille-i şeriyye dediğimiz (Kitap-Sünnet-İcma-Kıyas) üzerine genetiği ilmek ilmek işleyip örgülenmiş bir harekettir. Muhittin Hocamız da bu gerçeği göz önüne alarak bu eserini kaleme almıştır.
Merhum Mehmet Ali Şengül ve İbrahim Kocabıyık Hocalarımızın takdimleriyle eser istifadeye arzedilmiştir.

“Bu eseri, rahmetli kayınpederim Muhterem ŞERAFETTİN  KOCAMAN  Beyin ruhuna ithaf ediyorum.”  şeklindeki  sözler de beni seneler öncesine alıp götürdü…  Çünkü bu mübarek Ağabeyimizle bilhassa Sızıntı dergisi için uzun beraberliklerimiz oldu…
446 sayfalık bu değerli çalışmada, “Örnekleri Kendinden”  Hizmet Hareketinin, pek çok yaşanmış hikayeler de sergilenmiş…
“Mukaddes Göç: Hicret”  bölümünde 30 sayfa içinde pek çok detaya inilmiş. Bilhassa M. Fethullah  Gülen Hocaefendinin  “Mukaddes Göç” yazısı üzerine merhum Prof. Dr.  Ferid El Ensarî’nin yazdığı makalesi çok güzel değerlendirmeleri ihtiva ediyor. Misal olarak  Ocak 2009’da yazıdan bu makalede deniliyor ki: “Hatta bu Mukaddes  Göç  yazısında içinde bulunduğumuz ayda vuku bulan Filistin  /  Gazze hadiselerinin sebepleri gördüm ve bu sıkıntıdan kurtulma yolunun donelerini buldum. Bu makalede Türkiye ve İslam dünyasının geleceğini müşahede ettim. Bu makalede, esir ve derbeder İslam dünyasının kederine yön verecek olan beklenen neslin, gayb yolundan gelmekte olduklarını, karartılardan anladım.
“Hülasa, bu öyle bir makale ki, Hocaefendiyi seven ve ona orijinal dilinden okuyan herkesin kelime kelime ezberlemesi boynunun borcu olduğu bir makale. Ezberlemeli ve meclislerinde paragraf paragraf müzakere etmeleri gerekmektedir. Allah’ın izniyle, bunu bizzat ben de yapacağım.
“Bunu yapacağım, zira bu makale günümüzde insanlığın şuna buna değil de her şeyden evvel ihtiyaç duyduğu İDEAL  MÜSLÜMAN  PORTRESİ’nin temel niteliklerini tesbit etmekte, Allah’a seyr u süluk yolunda ilerleyen, bu büyük ve benzeri olmayan Hizmet’e intisab şerefine erenlerin, altında kalmalarının doğru olmadığı ‘makam’ın arş-ı kemâlatını (zirve noktasını) belirlemektedir.”
Gençlerde Meşguliyet bölümü 24 sayfa tutuyor. Orada M. Fethullah  Gülen Hocaefendinin şu tesbiti yer alıyor:
“Fütüvvet derken, tepeden tırnağa, alabildiğine genç, dinç, gözü pek ve inançla gerilmiş yiğitleri hatırlarız: Ali’ler, Hamzalar, Alparslanlar, Fatihler ve Ulubatlı Hasanlar gibi yiğitler…  Fütüvvet, tarihi seyri içinde nasıl anlaşılırsa anlaşılsın, o, has, mânasıyla, Allah’tan başka ilâh tanımamanın; dinî duygu, dîni düşünce ve dînî hayat için her türlü fedakârlığa katlanmanın; bâtıl inanç, bâtıl anlayış ve bâtıl  davranışlara karşı baş kaldırmanın; her yerde ve her zaman Hak’la  sımsıkı irtibatta bulunup hep O’nu haykırmanın ünvanı olagelmiştir.”
Kötü Alışkanlıklarla Mücadele Bölümüne 58 sayfa ayrılmış orada şöyle bir misal geçiyor:
Rusya’daki Hizmet okullarından birisine öğrenci velisi bir hanımefendi gelir ve  “Müdür Bey siz hangi dindensiniz?”  diye sorar. Böyle bir soru karşısında tedirgin olur. Zira okullarda din dersi yoktur. Zaten dini empoze etmek okulların kapatılma sebebidir. Müdür,  ‘Hayırdır hanımefendi bir şey mi oldu?’ deyince kadın: “Hayır ben sizin dininize girmek için soruyorum. Evladım burada okumaya başladıktan sonra çok değişti. Şiddete son verdi. Bana saygı ve sevgide ummadığım bir noktaya geldi. Siz ve yaptığınız da böyle kısa bir süre içerisinde, bu konumdaki bir genci alıp, mükemmel bir noktaya getirdiniz? Demek ki, mükemmel bir FELSEFE  veya  DİNE  sahipsiniz. Bir insanı böyle mükemmel bir konuma dönüştürme gücüne sahip olan dininize girmek istiyorum. Ne yapmalıyım?” der.
İşte sizlere 446 sayfalık bir kitaptan tadımlık birkaç lokma… İnşaallah istifadeye medar olur. 

<< Önceki Haber 'Asr-ı Saadet modeli olarak hizmet hareketi' Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER