Çimler ne zaman biçilmeli

Samanyoluhaber.com yazarı Abdullah Aymaz Prof. Dr. Yunus Serin'in Şubat 2020 tarihli Çağlayan dergisindeki yazısını kaleme aldı

SHABER3.COM


Abdullah Aymaz - SAMANYOLUHABER.COM 
Prof. Dr.  Yunus  Serin hocamız,  Şubat 2020  tarihli Çağlayan dergisinde uzmanlık alanı ziraatçilik üzerine “ÇİM  YETİŞTİRİRKEN  ALDIĞIMIZ  DERSLER”  başlıklı yazısında fıtrattan, tabiattan yani kainat kitabından çıkaracağımız ibretler ve dersler üzerinde duruyordu. Biz biraz, HİZMET  ve bu süreç ile ilgili orijinal benzetmelerinden aktarmalar yapmak istiyoruz:  “(Çimlerin ilk ideal biçimleriyle ilgili olarak):  İlk biçim bitkinin yayılmasını, kökleşmesini, kardeşlenmesini ve sıklaşmasını hızlandırır. Biçimler 12-16 cm yüksekliğe eriştiğinde ilk biçim uygundur. Bu dönemde KÖK  BOĞAZINDA, bol yapraklı oluşan İLK  BOĞUMDAN  hakiki kökler ve türlere göre, 5, 10, 20  ve3  50  adet yeni KARDEŞ  yaratılır. Fazla kardeşler, ortamı halı gibi kapladıklarında, yabancı otlar da gelişme imkânı bulamazlar. 
“ERKEN  BİÇİM: Kök boğazında BOĞUMUN  OLUŞMADIĞI,  bitkilerin 1-2 cm olduğu dönemde biçim yapılırsa, yapraksız bitkilerde fotosentez olmayacağından bitkiler yeniden gelişme imkânı bulamaz ve çoğu ölür.
“GEÇ  BİÇİM: İlk biçimler, 30-35 cm boylanıncaya kadar geciktirilirse, bitkilerin dip kısımları sararıp ve sap üzerinde başak veya salkım oluşturan bitkiler kurur. Kardeşlenme olmadığı için seyrek bitkiler arasında yabancı otlar biterek tesisin bozulmasına ve ölmesine sebep olur.”
“Hizmet, 1955 yılında M. Fethullah Gülen Hocaefendinin rüyasına teşrif eden Üstadımızın, ‘Git, Edirne’den hizmetleri başlat!’ demesiyle başladı. (…) Edirne ve İzmir’de Hocaefendi’nin Ehl-i Sünnet çizgisinde Hizmeti yürütmesi, siyasî menfaat gruplarından uzak kalması, donanımlı öğrenciler yetiştirmesi, kaliteli tohumların, uygun toprak ve tohum yatağına ekilmelerine, çimlenmelerine uygun miktar ve kalitede gübreleme ve sulama yapılmasına benzemektedir. (…) 
“1983 yılından sonra Türkiye’de 40 ilde faal olan Hizmet Hareketi, tohumların çimlenerek toprak yüzüne çıkmasına ve 1991’den sonra, dünyada açılan okul ve müesseselerde çimlerin boy atması gibi Hizmet’in büyümesine işaret eder.
“2013 yılına kadar Kur’an ve Sünnet çizgisinde yürütülen Hizmet faaliyetleri, çimlerin sulanması ve gübrelenmesi neticesinde boy atmasını hatırlatır. 2013 yılında ithamlar ve iftiralara maruz kalarak işimizi Allah’a (c.c.)  ve Rasulüne (S.A.S.) havale etme adına, müâlene ve mübâhele ile tavrımızın belirlenmesi neticesinde, üzerimize zarar vererek gelmeleri, çimlerin EN  UYGUN  BİÇİLME  ZAMANINA  işaret eder. Çünkü müesseselere el koyma, Hizmete gönül verenleri tutuklama, işlerine son verme ve mallarına el koyma; aslında Hizmetin zayıflamasına yol açmamıştır. ÇİMLERİN  UYGUN  ZAMANDA  BİÇİLMESİ nasıl kuvvetli kök ve kardeşlenme sağlıyorsa, bu hikmetli gelişmeler Hizmet’in dünyada tanınmasına vesile oldu. Yapılan bu kadar zulme rağmen inanmış, dimdik ayakta duran, yıkılmayan bir cemaat ortaya çıktı. Kesilen bir kol yerine gelmez, ama kesilen bir sakal daha gür çıkar.
“Eğer bu sıkıntılar daha önce yaşansaydı, erken dönemde çimlerin biçilmesi neticesi kuruması gibi Hizmet de telâfî edilmesi çok zor zararlara uğrayabilirdi. Daha geç bir dönemde BİÇME  yaşansaydı, kötü niyetlilerin TOHUM bağlayarak gelişmelerine, kök salmalarına tohumlarını etrafa saçmalarına ve asıl bitkilere gölge yaparak Hizmet’e çok büyük zararlar vermelerine sebep olabilirdi. Futbol sahalarındaki ÇİM  alanları  erken biçilirse, ÇİMLER  öleceği için saha çamurlu tarlaya benzer. BİÇİM  geç yapılırsa, bitkiler ve yabancı otlar boylanıp tohum oluşturduklarından, kardeşlenme ve köklenme olmayacağından ve bitkiler kuruyacağından, orası bir toprak sahaya benzerdi. BİÇME  uygun zamanda yapıldığında, bitki kökleri çok iyi gelişeceğinden ve her bitki çok fazla kardeş oluşturarak, futbol sahasının halı gibi kaplanmasını sağlayacağından, orada oynanan futboldan ÇİMLER  zarar görmezler.
ÇİMLERDE  olduğu gibi BİÇİMDEN en az zarar göreceğimiz bir dönemde bunlar başımıza geldi. BU  DÖNEMDEN  SONRA, kök gelişmesi fazla oldu, kardeşlenme artarak çimler halı gibi, toprağı kapladı. BU GELİŞMEYİ  BÜTÜN  DÜNYA  GÖRDÜ  VE  TASDİK  ETTİ. Çimlerde ilk biçim uygun zamanda yapıldığında, çimler kök ve gövde olarak çok fazla geliştikleri ve daha sonraki biçimlerden zarar görmedikleri gibi, HİZMET’e de bundan sonra, Allah’ın inayetiyle, zarar veremeyecekler. Bu dönemde bize düşen, FİNALE  YAKIŞIR  BİR  DİK  DURUŞ  SERGİLENMEKTEDİR.”
Fetih Suresinin son âyetinde bir EKİN  TEMSİLİ var. Bu ÇİM  KONUSU  ile çok alakası var. Biraz da onun üzerinde durmamız gerekiyor… 

<< Önceki Haber Çimler ne zaman biçilmeli Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER