Demirtaş’ın 'kronometre' yanıtına Erdoğan'ın talebiyle erişim engeli

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın Erdoğan'a 'Seçim akşamı halk senin kronometreni durdurunca sıfırı görürsün' yanıtına erişim engeli getirildi.

SHABER3.COM

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Denizli’deki toplu açılış töreninde yaptığı “2018 seçimleriyle birlikte yeni yönetim sistemine geçtik. Kronometre sıfırlandı” açıklamasına ilişkin “Seçim akşamı halk senin kronometreni durdurunca sıfırı görürsün" yanıtına Erdoğan’ın avukatının başvurusu üzerine erişim engeli getirildi.

Demirtaş, 28 Ocak’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aklınca 2018'de kronometreyi sıfırlamış, dört dönem için kendine yol yapıyor. Seçim akşamı halk senin kronometreni durdurunca sıfırı görürsün” ifadelerini kullanmıştı.

'Kişilik haklarına haksız saldırı'
BirGün'de yer alan habere göre, Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, dün (02 Şubat 2023) yaptığı başvuruda, söz konusu haberlerde müvekkili Erdoğan’ın itibarını zedeleyici, kişilik haklarına haksız saldırıda bulunulduğunu öne sürerek erişim engeli talep etti.

Avukatın başvurusu kabul edilerek Demirtaş'ın ‘kronometre’ yanıtına erişim engeli getirildi.

Söz konusu erişim engeli kararında şunlara yer verildi:

"Tu¨rkiye Cumhuriyeti Anayasası, bir taraftan 17. maddesi ile kis¸inin manevi varlıgˆının korunma ve gelis¸tirilmesini, 20. maddesi ile o¨zel hayatın gizliligˆi ve korunmasını; bir taraftan da 22. maddesinde haberles¸me hu¨rriyetini, 25. maddesinde du¨s¸u¨nce hu¨rriyetini, 26. maddesinde du¨s¸u¨nceyi ac¸klama ve yayma hu¨rriyetini ve 28. maddesinde debasın hu¨rriyetini du¨zenlenmis¸, kapsam ve sınırlarını belirlenmis¸ ve gu¨vence altına alınmıs¸tır. Anayasaya uygun olarak c¸ıkartılan (bas¸ta Tu¨rk Ceza Kanunu olmak u¨zere ) kanunlar ve bu arada 5651 sayılı I·nternet Ortamında Yapılan Yayınların Du¨zenlenmesi ve Bu Yayınlar Yolu I·le I·s¸lenen Suc¸larla Mu¨cadele Edilmesi Hakkında Kanun ile de bu hak ve hu¨rriyetlerin somut olarak nasıl korunacagˆı, ihlallere kars¸ı uygulanacak yaptırımların esas ve usulleri du¨zenlenmis¸tir. Anayasa ve 5651 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine go¨re degˆerlendirme yapılırken o¨zgu¨rlu¨gˆu¨n esas, sınırlamanın ise yasal s¸artların varlıgˆına bagˆlı olarak istisna oldugˆu hususu daima dikkate alınmalıdır.

Anayasanın yukarıda sayılan maddeleri arasında kurulacak dengenin, hakların kesis¸tigˆi noktalarda hangi hakkın o¨ncelikli olarak korunacagˆı hususunun her somut olay ic¸in ayrı ayrı degˆerlendirilmesi gerekmektedir. Bu degˆerlendirme yapılırken, bir taraftan kis¸ilik haklarının ve o¨zel hayatının gizliligˆinin korunması, talep edenlerin sosyal konumu, unvan, makam ve go¨revleri, bunlar itibarı ile kamuya kars¸ı sorumlulugˆu, s¸o¨hreti ve gec¸mis¸inde eylem ve so¨ylemleri sebebiyle kamuoyunun ilgisine mazhar olup olmadıgˆı, digˆer taraftan somut olayın niteligˆi, bilinmesinde kamu yararı bulunup bulunmadıgˆı, haber degˆeri olup olmadıgˆı, go¨ru¨nu¨r gerc¸ekligˆe uygun olup olmadıgˆı ve bir digˆer taraftan da olayda du¨s¸u¨nce basın hu¨rriyetini kullandıgˆını iddia edenin beyan ve yayınlarının ic¸erigˆi, bunların du¨s¸u¨nce, kanaat, eles¸tiri, yorum kapsamında kalıp kalmadıgˆı, yayının bic¸im ve ic¸erigˆi arasında bir denge olup olmadıgˆı, o¨zel bir hakaret ve as¸agˆılama kastı tas¸ıyıp tas¸ımadıgˆı gibi bir c¸ok hususun birlikte du¨s¸u¨nu¨lmesi ve karar verilmesi gerekmektedir.

5651 sayılı I·nternet Ortamında Yapılan Yayınların Du¨zenlenmesi ve Bu Yayınlar Yolu I·le I·s¸lenen Suc¸larla Mu¨cadele Edilmesi Hakkında Kanun Kanun'un 9. maddesi geregˆince eris¸imin engellenmesi kararıyla kis¸ilik haklarının korunmasının sagˆlanması, istisnai bir koruma tedbiri olup, bas¸vuruya konu internet yayınlarına eris¸imin engellenmesi ic¸in go¨ru¨nu¨s¸te haklılık bulunması, zararın su¨ratle giderilmesinin zaruri olması ve yayının kis¸ilik hakkını apac¸ık bir s¸ekilde ihlal ettigˆinin daha ilk bakıs¸ta anlas¸ılması halinde uygulanabilecektir."

Zaytung’un paylaşımı ve Ekşi Sözlük’te yer alan iki "entry"nin ise "düs¸ünce ve ifade hürriyeti kapsamında kalan yorumlardan ibaret oldugˆu, talepte bulunanın kis¸ilik haklarının ihlal edilmedigˆi" belirterek talebin reddedilmesine karar verildi.
<< Önceki Haber Demirtaş’ın 'kronometre' yanıtına Erdoğan'ın talebiyle... Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER