Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’ndan “Dünyamızı Dönüştürüyoruz” konferansı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) 78’inci oturumu 193 Üye Devletin liderlerinin katılımıyla devam ederken Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, uluslararası “Dünyamızı Dönüştürüyoruz” konferansını icra ediyor.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’ndan “Dünyamızı Dönüştürüyoruz” konferansı

SAMANYOLUHABER.COM- NEW YORK

New York'taki BM Genel Kurulu sırasında Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üzerine önemli bir rol üstlenen Gazeteciler Yazarlar Vakfı (JWF)
8 yıldan beri kesintisiz, başarılı bir tartışma ve diyalog platformu oluşturmaya devam ediyor. Pratik adımlar atarak, bütün insanlığın faydasına konuları, uzmanlar ve akademisyenlerle tartışmaya açıyor. 

Üç günden beri dünyanın dört bir yanından çok sayıda devlet adamı, gazeteci, uzman ve akademisyeni bir araya getiren JWF, küresel zorlukları masaya yatırarak, barış kültürü, insan hakları, kalkınma modelleri, basın özgürlüğü ve diğer önemli konularda çözüm önerileri sunuyor. Alternatif bir çerçeve olarak sivil bakış önerileri koyuyor.

New York, Manhattan’da bulunan John Jay Ceza ve Adalet Koleji’nde bugün gerçekleşen ve üç panelden oluşan konferansta 27 ülkeden 52 STK ve uluslararası 18 seçkin konuşmacı küresel zorlukların üstesinden gelme konusunda paha biçilmez deneyimler paylaştı ve uluslararası tecrübeyi daha da ileriye taşıyarak kültürler arası zenginleşmeye katkı sağladılar. Uzmanlar bölgesel raporlardan örnekler verdiler ve istatistiki bilgileri paylaştılar. 

Gazeteciler Yazarlar Vakfı’nın geleneksel misyonu

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üzerine önemli bir tartışma platformu olarak kendini ispatlayan Gazeteciler Yazarlar Vakfı (JWF),
dünyanın her bir tarafından çok sayıda uzman konuşmacıyı bir araya getirerek küresel zorlukları tartışıyor ve barış kültürünü, insan haklarını ve sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmek için alternatif bir çerçeve olarak politika önerileri sunuyor. 2014 yılından bu yana JWF, Devlet Başkanları, UNGA Delegeleri, BM Kıdemli Görevlileri, diplomatlar, uzmanlar ve önde gelen sivil toplum aktörleri dahil olmak üzere yüzlerce üst düzey konuşmacıyı gururla ağırlıyor.

Gazeteciler Yazarlar Vakfı’nın bugün 8. si düzenlenen üç panelden oluşan konferansında üst başlıklar şu şekilde sıralandı: 2030'a Doğru Yeni Bir İvme Oluşturarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri; Herkes İçin İnsan Haklarını Savunma Adına Basın Özgürlüğü; Demokrasilerin Erozyonu ile Otokrasilerin Yükselişi Arasında Derinleşen Uçurumu Giderme Çabası.

Toplum huzuru adına küresel öneriler

Bu sabah, John Jay Ceza ve Adalet Koleji’nde gerçekleştirilen Dünyamızı Dönüştürüyoruz üst başlıklı konferansın ilk oturumunda konuşma yapan 
El Salvador Dernekleri BM Genel Sekreteri, Büyükelçi Dr. Carlos GARCIA
Gazeteciler Yazarlar Vakfı’na bu etkinliğinden dolayı teşekkür ederek şu konuları ele aldı: Hukukun üstünlüğünü ulusal ve uluslararası düzeyde teşvik etmek ve sağlamak; Toplumların adalete ulaşma hakkını temin etmek; Kamuoyunun bilgiye erişimini sağlamak ve temel özgürlükleri korumak. Carlos Garcia, “Bu açılardan ulusal mevzuat ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak, uluslararası büyük kurumlar ve STL’lar dahil olmak üzere ilgili bütün kurumların güçlendirilmesini temin etmeliyiz” dedi. konuşmasını “Özellikle gelişmekte olan ülkelerde her düzeyde kapasitenin geliştirilmesi için işbirliği yapmalıyız” şeklinde bitirdi. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Koordinasyon Ofisi’nden (DSO) Kıdemli İnsan Hakları Danışmanı George Abualzulof yine ilk oturumda, Kamu görevlileri içinde dahil kadına şiddetin halen toplumlarda devam ettiği ve kız çocuklarının eğitim hakkının önlendiğini anlattı. Krizlerin çözümü adına ise lokal STK’ların daha verimli değerlendirilmesini önerdi. Modern bir dönemde yaşıyoruz fakat halen insan ticareti, cinsel istismar ve benzer sömürü türlerinin önüne geçilemediğini söyleyen Abualzulof, bütün bunların çözümü adına sivil insiyatifi ve medyayı daha duyarlı olmaya ve daha katılıma davet etti.

İlk panelde farklı proje ve öneriler sunan uzmanlar şu görüşlerde ortak kaldılar: Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine zamanında ulaşılabilmesi için sivil insiyatif de dahil farklı kurumların ve siyasi kararlılığın güçlendirilmesi gerekmektedir; eğitim, gıda temini, kadın savunması gibi temel konularda acil bilgi paylaşımı ve acil eylem planları uygulanmalıdır. Ayrıca Sürdürülebilir, barışçıl bir gelecek için ortak hedefler konulmalı. BM bütün bunların reelize edilmesi adına önemli bir platform. 

İnsan haklarını savunma adına başının rolü

İnsan Haklarını Savunmanın Bir Aracı Olarak Basın Özgürlüğü başlıklı ikinci oturumda Amerika’dan konuşma yapan Newsweek Editörü Batya Ungar-Sargon özellikle az gelişmiş ülkelerde sosyal hayat içinde kadınların tam ve etkili katılımını ve eşit fırsatların sağlanması adına gelişmiş ülkelerin tecrübeleri aktarılmalı önerisini yaptı. Bu konuda kız çocukların eğitim imkanının oluşmasında bütçe katkısı temin edilmelidir diyen Batya Ungar-Sargan, yaş, cinsiyet, engellilik, ırk, etnik köken, din veya veya ekonomik durum ne olursa olsun, her türlü şiddet, kötüye kullanma ve buna bağlı olarak ölüm oranlarının önemli ölçüde azaltılması gerektiğini ve bunun için acil planların çıkarılması gerektiğini vurguladı. 

Demokrasiler ve otokrasiler arasındaki genişleyen uçuruma vurgu yapan Yeni Zelanda’lı gazeteci Paula Penfold, baskıcı rejimlerin hukukun üstünlüğü ve insan haklarına yönelik küresel bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Muhaliflerin, İnsan hakları savunucuları, gazeteciler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının güvenliği ve özgür aktiviteleri korunmasının gerektiğini savundu. 

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun (UNGA) 78. Oturumu çerçevesinde organize ettiği Dünyamızı Dönüştürüyoruz Konferansı’nda şiddeti önlemek, terörizm ve suçla mücadele etmek, sürdürülebilir kalkınma için ayrımcı olmayan yasa ve politikaları teşvik etmek ve bu bağlamda küresel ortaklığı geliştirme adına görüşler beyan ettiler. Yunanistan, Romanya, İsviçre, Amerika, Brezilya ve farklı ülkelerden katılan uzmanlar, başarılı sonuçlar adına bilgi, tecrübe uzmanlık, teknoloji ve finansal kaynakları harekete geçirmeyi önerdiler. Ayrıca konuşmalarda dile getirilen hususlar için kamu, kamu-özel ve sivil toplumu teşvik etmenin önemini vurguladılar. Aynı zamanda yükselen popülizm, global barış ve güvenlik adına sınır aşan suçların çoğalması ve artan siyasi mahkumlar, tebliğlerde ön planda konuşulan başlıklar oldu.
<< Önceki Haber Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’ndan “Dünyamızı Dönüştürüyoruz”... Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER