Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkındaki hapis cezası kararının Yargıtay tarafından onanmasına karşı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulundu. Başvuruda ifade ve siyasi faaliyette bulunma haklarına siyasi amaçla müdahale edildiği belirtildi.

SHABER3.COM

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 2016 yılında sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle 'örgüt propagandası yapmak' suçundan 2.5 yıl hapis cezasını onadığı HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

Gergerlioğlu avukat Kerem Altıparmak aracılığıyla yaptığı başvuru dilekçesinde ifade özgürlüğünün ve siyasi faaliyette bulunma hakının ihlal edildiğine dikkat çekerek paylaşımında 'Kürt sorunun barışçıl yollardan çözümünü' önerdiğini kaydetti.

Bir örneği TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a gönderilen başvuruda, Gergerlioğlu’nun yasama dokunulmazlığını kazanmasına rağmen yargılamaya devam edilmesinin anayasanın 83. maddesine aykırı olduğunu belirtildi. Başvuruda, "Somut olayda da başvurucu dokunulmazlıktan yararlandırılmamış ve hakkındaki dava devam etmiş ve bunun sonucu olarak da ifade özgürlüğüne müdahale edilmiştir" denildi.

Başvuruda,  Gergerlioğlu’nun paylaşımının anayasanın 83. maddesindeki dokunulmazlık dışında kalan 14. Maddedeki istisna hallerden olmadığı kaydedilerek, özetle şunlar belirtildi:

"Sorun da bu hükmün, öngörülebilir bir hukuk kuralı olup olmadığıdır. Başvuru konusu Yargıtay kararı, konuya ilişkin içtihatta fikir birliğinin olmadığını saptamakla birlikte sonuç olarak başvurucunun paylaşımının Anayasanın 14. Maddesi kapsamında olduğu sonucuna ulaşarak yargılamaya devam etmiştir. Her ne kadar, mevcut başvuruda uygulanacak kural Anayasanın 83. maddesiyse de bu madde Anayasanın 14. Maddesine gönderme yaptığı için her iki hükmün beraber okunması gerekir.
14. Maddede herhangi bir suç öngörülmemiştir. Maddede bu hükme aykırı hareket edenler hakkında uygulanacak müeyyidelerin kanunla düzenleneceği belirtilmiştir. Ancak hukuk düzenimizde temel hakların kötüye kullanılmasını düzenleyen bir yasa bulunmamaktadır. Bu durumda söz konusu istisnaya ilişkin her uygulama yasal dayanaktan yoksundur."
'Son günlerde HDP'li vekillere yönelik siyasi amaçlı fezlekeler düzenleniyor'
Dilekçenin sonuç kısmında da şu ifadeler yer aldı:

"Başvurucu bir milletvekili ve insan hakları savunucusu olarak, parlamento içinde ve dışında adam kaçırma, çıplak arama, işkence vb. ağır insan hakları ihlallerini dile getirmesi nedeniyle iktidarın hedefi haline gelmiştir. Başvurucunun hakkındaki ceza kararının bu ortamda hukukun bütün ilkelerinin yok sayılarak onanmasının siyasi bir amaç taşıdığı açıktır.
Özellikle son günlerde HDP’li vekillere yönelik siyasi amaçlı fezlekelerin düzenlendiği, milletvekilliklerinin düşürülerek ara seçim yapılacağı iddialarının gündemde olduğu bir ortamda bu kararın verilmesi, kararın siyasi amaçla verildiğini göstermektedir. Bu nedenle başvurucunun ifade ve siyasi faaliyette bulunma haklarına siyasi amaçla müdahale edilmek suretiyle anayasanın 14. maddesi, 26 ve 67. maddeleriyle bağlantılı olarak ihlal edilmiştir."
<< Önceki Haber Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER