Kadına şiddete karşı yeni eylem: 'Dünyayı Turunculaştıralım'

Dünyayı Turunculaştıralım ve Cinsiyete Dayalı Şiddetin Her Türlüsünden Kurtulalım!

SHABER3.COM

Her yıl Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin (UN Women) öncülüğünde , kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak için “Orange The World” kampanyası yapılıyor. 16 gün devam edecek Orange The World” kampanyasıçerçevesinde bir çok etkinliğe imza atılıyor 

Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü etkinliklerle ilgili bir açıklama yayınladı. 

Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü: Dünyayı Turunculaştıralım ve Cinsiyete Dayalı Şiddetin Her Türlüsünden Kurtulalım!

2021 Cinsiyete Dayali Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle yapılan Açıklama 2021 yılında kadın liderliğindeki bir girişim olarak kurulan Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü (EUISD) olarak, Kadınlara ve Kız Çocuklarına yönelik şiddetin mevcut tüm biçimleriyle ortadan kaldırılmasına yönelik güçlü kararlılığımızı beyan ediyoruz. Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddetin hala aktif bir tehlike olduğu gerçeği, toplumlarımızda neyin yanlış olduğunun ve neyin yolunda gitmediğinin bir tezahürüdür.

Uluslararası „Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Günü“vesilesiyle, başta Avrupa olmak üzere dünya çapındaki tüm devletleri ve ilgili paydaşları, kadına yönelik şiddetin mevcut tüm biçimleriyle ortadan kaldırılmasına yönelik acil adımlar atmaya çağırıyoruz. Tüm karar vericileri cinsiyet eşitliğine öncelik vermeye ve kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti sona erdirmeye çağırıyoruz. Cinsiyete dayalı şiddet faillerinin cezasız kalmasına son verilmesi sağlanmalıdır.Cinsiyete dayalı şiddet, küresel bir acil durum olmasının yanı sıra en yaygın insan hakları ihlallerinden biridir. Bunu ortadan kaldırma çabalarımıza herkesi dahil ettiğimizden emin olmalıyız. Cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarının sayısı dünya çapında artıyor. COVID-19 pandemisinden elde edilen veriler, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin, özellikle aile içi şiddetin bu süre zarfında nasıl yoğunlaştığını göstermiştir: Kadınlar ve Kız Çocukları, en kötü etkilenen ve 
en savunmasız gruplar arasındadır.Bu kriz, her geçen gün büyüyen ve küresel bir krizdir.

Ele alınması gereken soru şudur: Toplumun yarısı nasıl hala daha bu kadar yaygın ve ağır şiddet biçimlerine maruz kalabiliyor? Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü olarak bu krizin sadece karar vericilerin eylemleriyle çözülemeyeceğinin bilincindeyiz: herkesin sorumluluk alması ve üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bu nedenle sivil toplumun da Devletler ve Avrupalı paydaşlarla birlikte harekete geçmesine ihtiyacımız var. Bir sivil toplum kuruluşu olarak, konuşmayı başlatma, sürdürülebilir bir değişim sağlamak için özellikle genç nesil arasında farkındalık yaratma ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin mağdurlarını destekleme sorumluluğunu üstlenmeye kararlıyız. 

Daha iyi toplumlarda yaşamak, gelecek nesillerimizin barış, eşitlik, kardeşlik içinde yaşaması için kadına yönelik her türlü şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik somut çaba sarf etmemiz gerekiyor. Kadına şiddetin olmadığı bir toplum ütopik değildir, kolektif çabayla gerçekleşecektir. Bunun için herkesin bu süreçte yer alması gerekiyor. 

EUISD olarak hedefimiz çok net: Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak, onlarla dayanışma içinde olmak ve en önemlisi kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti önleme konusunda eğitim vermek. Şimdiki ve gelecek nesiller adına kadına yönelik şiddete göz yummayacağız. Kadın liderliğindeki bir kuruluş olarak kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için bu mücadelede net bir duruş sergiliyoruz. Harekete geçmek için buradayız! Bir araya gelelim, mücadele edelim ve toplumsal cinsiyete dayalı her türlü şiddeti suç olarak değerlendirilmesini sağlayalım ve önleyelim. Çevremizdeki insanlara ilham olalım, ivme kazanalım ve bu değişim hareketinin bir parçası olarak bu eylem zincirinin bir halkası olalım. Dünyayı Turunculaştıralım ve Cinsiyete Dayalı Şiddetin Her Türlüsünden Özgürleşelim! 

Bazı Gerçekler ve Rakamlar:
- Küresel olarak, tahminen 736 milyon kadın -neredeyse üç kişiden biri- hayatlarında en az bir kez birlikte oldukları partner şiddetine, partneri olmayan birinin cinsel şiddetine veya her ikisine birden maruz kalmıştır (15 yaş ve üzeri kadınların yüzde 30'u). Bu  rakama cinsel taciz dahil değildir.
- Kadınlara yönelik şiddetin çoğu, mevcut veya eski kocalar veya birlikte oldukları partnerler tarafından uygulanmaktadır.
- COVID-19 pandemisi nedeniyle bildirilen yakın partner şiddeti oranları arttıkça, yardım hatlarına yapılan çağrılar bazı ülkelerde beş kat arttı. Kısıtlı hareket, sosyal izolasyon ve ekonomik güvensizlik, dünyanın her yerinde kadınların evde şiddete karşı 
savunmasızlığını artırıyor.
- Eylül 2020'ye kadar 52 ülke, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti önleme ve  müdahaleyi COVID-19 müdahale planlarına entegre etti ve 121 ülke küresel kriz sırasında şiddete maruz kalan kadınlara yönelik hizmetleri güçlendirmek için önlemler aldı, ancak acilen daha fazla çabaya ihtiyaç var
- Her gün yüz otuz yedi kadın aile üyelerinden biri tarafından öldürülüyor
- Yetişkin kadınlar, dünya çapında tespit edilen tüm insan ticareti mağdurlarının yaklaşık yarısını (yüzde 49) oluşturmaktadır. Kadınlar ve kızlar birlikte yüzde 72'yi oluşturuyor ve kızlar her dört çocuk ticareti mağdurundan üçünden fazlasını temsil ediyor


European Institute for Sustainable Development - EUISD (Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü) 
ÖNE ÇIKAN HABERLER