Hırsızlar çalacak parasını dürüst vatandaş ödeyecek

Muhalefetin, ‘sadece kayıp kaçak bedeli olarak 2006-2014 yılları arasında vatandaşın cebinden tam 33 milyar lira para çıktı, elektrik hırsızlarının faturası dürüst vatandaşa ödetilemez’ diyerek sert bir şekilde karşı çıktığı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayınlanarak yasalaştı.

Hırsızlar çalacak parasını dürüst vatandaş ödeyecek

Artık elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin kayıp-kaçak, sayaç okuma, perakende satış hizmeti, iletim sistemi kullanım ve dağıtım bedelinin tamamı tüketicilerden tahsil edilecek. Aynı zamanda ödenen bedellerin iadesi için yargı yoluna gidilmesi de bir anlam ifade etmeyecek. Öte yandan Kanunla kalitesiz-standart dışı LPG sattığı tespit edilen şirketlere verilen lisans iptali cezası da kaldırıldı. Böylece aralarında sektörün büyük markalarının da bulunduğu, lisansları iptal edilecek şirketler kapanmaktan kurtarıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan bilgilere göre 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17’nci maddesinin ikinci fıkrası, “Kaçak veya menşei belli olmayan LPG ile piyasa faaliyetinde bulunan lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG’yi piyasa faaliyetine konu etme fiilini, lisans süresince, aynı lisansla üç defa işleyen lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG, mahkeme kararı ile müsadere edilir. Bu LPG’yi ikmal edenler zararı üç ay içinde tazmin etmekle yükümlüdür.” şeklinde değiştirildi.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 17’nci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile altıncı fıkrasının a, ç, d ve f bentleri de değiştirildi. Buna göre ilgili faaliyete ilişkin tüm maliyet ve hizmet bedellerini içeren Kurul onaylı tarifelerin hüküm ve şartları, bu tarifelere tabi olan tüm gerçek ve tüzel kişileri bağlayacak. Bir gerçek veya tüzel kişinin tabi olduğu tarifede öngörülen ödemelerden herhangi birini yapmaması hâlinde, söz konusu hizmetin durdurulabilmesini de içeren usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek. Kurul tarafından tüketici özelliklerine göre abone grupları belirlenebilecek. Kurulca düzenlemeye tabi tarifeler, doğrudan nihai tüketiciye veya nihai tüketiciye yansıtılmak üzere ilgili tüketiciye enerji tedarik eden lisans sahibi tüzel kişilere yansıtılacak.

HER ŞEYİ VATANDAŞ ÖDEYECEK
Dağıtım şirketleri tarafından hazırlanacak dağıtım tarifeleri, elektrik enerjisinin dağıtım sistemi üzerinden naklinden yararlanan tüm gerçek ve tüzel kişilere eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin uygulanacak hizmetlere ilişkin fiyatları, hükümleri ve şartları içerecek. Dağıtım tarifeleri, dağıtım sistemi yatırım harcamaları, sistem işletim maliyeti, teknik ve teknik olmayan kayıp maliyeti, kesme-bağlama hizmet maliyeti, sayaç okuma maliyeti, reaktif enerji maliyeti gibi dağıtım faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki tüm maliyet ve hizmetleri karşılayacak bedellerden oluşacak. Dağıtım şirketlerinin tarifelerine esas alınacak teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin hedef oranlar bu kayıpları düşürmeyi teşvik edecek şekilde Kurul tarafından belirlenecek. Kurulca belirlenen hedef oranlarını geçmemek kaydı ile teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin maliyetler dağıtım tarifelerinde yer alır ve tüketicilere yansıtılacak. Teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin hedef oranlarının tespiti ve değiştirilmesi ile oluşacak maliyetin tarifelerde yer alması ve tüketicilere yansıtılmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından düzenlenecek.

<< Önceki Haber Hırsızlar çalacak parasını dürüst vatandaş ödeyecek Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER