Köprüde askerleri bıçakla öldürenlere dokunulmazlık!

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünde İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde silahlarını bırakıp teslim olmuş askerleri bıçakla katledenlere dokunulmazlık zırhı kazandıran düzenlemeye yapılan itiraz Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün akabinde yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) "darbe teşebbüsü ve teşebbüsün devamı niteliğindeki eylemlere müdahale eden sivillerin cezai sorumluluğu doğmayacağı" kararına gelen itirazı reddetti. 

AYM kararında "15 Temmuz ve sonrasında eylemlere müdahale eden sivillere dokunulmazlık getiren düzenleme Anayasa'ya aykırı değil." denildi.

AYM'ye yapılan itirazda söz konusu maddenin bir af yasası gibi kullanılacağı belirtilmişti. Ancak mahkeme, "ortada bir suç olmadığı" için af denilecek bir durumun olmadığını ifade etti. 

Darbe teşebbüsün büyüklüğü düşünüldüğünde sokağa çıkan sivillerin, "Herhangi bir zarara uğrama ihtimalini baştan bertaraf etmek amacıyla anılan düzenlemeyi yapma ihtiyacı duyduğu anlaşılmıştır." denildi.

AYM, kuralın, darbe teşebbüsü ve terör eylemleri kapsamında olmayan, konusu haksız fiil ya da suç teşkil eden fiillerin icra edilmesi halinde sorumsuzluk öngörmediğini de belirterek, kuralın hangi hallerde uygulanamayacağını da açıkça belirtti. 

KURALI İPTAL ETMEDİ, İZAH ETMEYE KALKTI

Kuralın uygulanamayacağı durumlar şöyle: "Bu bağlamda kuralda yer alan “…terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında…” ibaresi kuralı belirsiz hâle getirmez. Anılan ibareye 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile devamı niteliğindeki eylemlerin her birinin ayrı ayrı yazılmasının mümkün olmaması nedeniyle yer verilmiş olduğu, bu durumun yasa yapma tekniğinin doğasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır."

ANAYASA MAHKEMESİ YORUMA AÇIK İBARELERE SEYİRCİ KALDI

AYM; "Diğer yandan kuralda yer alan “…devamı…” ibaresi kuralın ileriye dönük olarak belirsiz bir süre uygulanmasına imkân tanımamaktadır. Gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri anlık fiiller olmayıp belli bir zamana yayılmıştır. Bu nedenle kuralda yer alan ibarenin darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunlarla bağlantılı olarak hemen sonrasındaki sınırlı zamanda meydana gelen fiilleri kapsadığı değerlendirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Haksızlık oluşturduğu ileri sürülen fiiller için yapılacak incelemede söz konusu fiilin kuralın getiriliş amacı kapsamında işlenip işlenmediğinin değerlendirileceği ve varılan sonucun anılan kapsamda olmadığının tespit edilmesi hâlinde sorumluluğun gündeme geleceği kuşkusuzdur." ifadelerinin pratikte karşılığı olup olmayacağı ise meçhul.
<< Önceki Haber Köprüde askerleri bıçakla öldürenlere dokunulmazlık! Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER