Tahkim Kurulu'ndan Trabzonspor ve Beşiktaş'a ret


Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, cezalara yapılan itirazları inceleyerek karara bağlarken bir çok cezayı onadı.

Kurul, Galatasaray-Trabzonspor Süper Lig maçında hakeme kırmızı kart gösteren Trabzonsporlu Salih Dursun'a verilen 3 maçlık cezaya yapılan itirazı reddetti ve cezayı onadı. Kurul ayrıca Beşiktaş'a verdiği ağır para cezası ile tribün kapama cezasına yapılana itirazı da reddetti.

Tahkim Kurulu'nun 03 Mart 2016 günü (11) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aldığı kararlar şöyle:

1- E.2016/60
Palandöken Belediye Spor Kulübü teknik sorumlusu Okan Kadir Setikmen'in, AFDK'nın 16.02.2016 tarihli ve E.2015-2016/816, K.2015-2016/1367 sayılı kararına itirazına ilişkin dosya incelendi. Yapılan müzakere neticesinde,

a) Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

- AFDK'ca teknik sorumlu Okan Kadir Setikmen'e, Erzurum'da düzenlenen "TFF C Grassroots" Kursuna katılmadığı halde başka bir kimsenin onun adına katılması yoluyla "TFF C Antrenörlük" belgesi almasından dolayı FDT'nin 48/1-c.maddesi uyarınca verilen 2 yıl hak mahrumiyeti cezasının şartları oluşmamasına rağmen FDT'nin 48/2.maddesi uygulanması suretiyle yarı oranında azaltılması yerinde görülmemişse de; aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle neticeten verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının ve verilen antrenörlük sertifikasının iptaline dair kararın onanmasına, oybirliği ile (K.2016/75);

2- E.2016/64
Trabzon Spor A.Ş. futbolcuları Salih Dursun, Aykut Demir ve Luis Pedro Cavanda'nın, PFDK'nın 25.02.2016 tarih ve E.2015-2016/735, K.2015-2016/852 sayılı kararına itirazları incelendi. İtirazların süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

a) Trabzon Spor A.Ş. futbolcusu Salih Dursun ile ilgili olarak;

I. Müsabaka hakemine yönelik "kişilik haklarına saldırı" eyleminin ağırlığı, işleniş şekli ve niteliği dikkate alındığında alt sınırdan uzaklaşılarak cezanın tayin edilmesi gerektiği anlaşılmakla birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle, PFDK'ca FDT'nin 41/1-a. ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezasının onanmasına, oybirliği ile;

II. Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine oybirliği ile;

b) Trabzon Spor A.Ş. futbolcusu Aykut Demir ile ilgili olarak;

I. İhraç sonrası müsabaka hakemine yönelik tehdidinin ağırlığı, işleniş şekli ve niteliği dikkate alındığında alt sınırdan uzaklaşılarak cezanın tayin edilmesi gerektiği anlaşılmakla birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle, PFDK'ca FDT'nin 41/1-a. ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezasının onanmasına, oybirliği ile;

II. Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine oybirliği ile;

c) Trabzon Spor A.Ş. futbolcusu Luis Pedro Cavanda ile ilgili olarak;

I. Müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketin ağırlığı, işleniş şekli ve niteliği dikkate alındığında alt sınırdan uzaklaşılarak cezanın tayin edilmesi gerektiği anlaşılmakla birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle, PFDK'ca FDT'nin 36/1-a. ve 35/4.maddeleri uyarınca verilen 2 resmi müsabakadan men ve 26.000 TL para cezasının onanmasına, oybirliği ile;

II. Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine oybirliği ile; (K.2016/76);

3- E.2016/69
Eğirdir Spor Kulübü'nün, futbolcusu Cenk Güven ile ilgili, AFDK'nın 25.02.2016 tarihli ve E.2015-2016/1252, K.2015-2016/1513 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

a) Eğirdir Spor Kulübü futbolcusu Cenk Güven'in, rakip takım futbolcusuna yönelik eyleminin, AFDK'nın, "şiddetli hareket" şeklinde kabulünün aksine FDT'nin 44/1-a. maddesinde düzenlenen "saldırı" niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemin niteliğinin "saldırı" şeklinde düzeltilerek onanmasına;

b) Cezanın da eylemin saldırı niteliğine uyan FDT'nin 44/1-a maddesi uyarınca tayini gerekmekle birlikte aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle AFDK'ca verilen 3 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına, oybirliği ile;

c) Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından Eğirdir Spor Kulübü futbolcusu Cenk Güven'in "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine oybirliği ile; (K.2016/77);

4- E.2016/70
Ceyhan Belediyesi Futbol Kulübü teknik sorumlusu İrfan Yüce ve futbolcusu Murat Özdemir'in, AFDK'nın 23.02.2016 tarihli ve E.2015-2016/1182, K.2015-2016/1502 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

a) AFDK'ca Ceyhan Belediyesi Futbol Kulübü teknik sorumlusu İrfan Yüce'ye müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/2-c maddesi uyarınca 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

b) AFDK'ca Ceyhan Belediyesi Futbol Kulübü futbolcusu Murat Özdemir'e;

I. Rakip takım futbolcusuna hakareti nedeniyle, FDT'nin 41/1-a. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

II. İhraç sonrası müsabaka hakemine yönelik eylemin, AFDK'ca FDT'nin 36/1-a maddesi uyarınca "sportmenliğe aykırı hareket" şeklinde kabulünün aksine, FDT'nin 44/2-a. maddesinde düzenlenen "saldırı" niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemin niteliğinin "saldırı" şeklinde düzeltilerek onanmasına;

III. İhraç sonrası müsabaka hakemine yönelik eylemin saldırı niteliğine uyan FDT'nin 44/2-a. ve 35/4. maddeleri uyarınca cezalandırılması gerekmekle birlikte aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK'ca verilen 2 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına, oybirliği ile;

IV. Cezaların içtima ettirilmesi neticesinde AFDK'ca verilen toplam 4 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına oybirliği ile (K.2016/78);

5- E.2016/71
Bandırma Spor Kulübü futbolcusu Hacı Mustafa Karabulut'un, PFDK'nın 25.02.2016 tarih ve E.2015-2016/711, K.2015-2016/861 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

a) Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine,

b) PFDK'ca Bandırma Spor Kulübü futbolcusu Hacı Mustafa Karabulut'a müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 3.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile (K.2016/79);

6- E.2016/72
Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Kulübü'nün, futbolcusu Agâh Oktay Yılmaz ile ilgili PFDK'nın 25.02.2016 tarih ve E.2015-2016/718, K.2015-2016/862 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

a) PFDK'ca Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Kulübü futbolcusu Agah Oktay Yılmaz'a rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 41/1-a. ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakan men ve 1.500.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

b) Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine oybirliği ile (K.2016/80);

7- E.2016/73
Beşiktaş A.Ş.'nin, PFDK'nın 25.02.2016 tarih ve E.2015-2016/731, K.2015-2016/841 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü.

Yapılan müzakere neticesinde; PFDK'ca Beşiktaş A.Ş.'ne, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca 100.000.-TL para cezası verilmesinde; FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey, Güney, Doğu, Batı Tribünlerine giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile; (K.2016/81);

8-E.2016/75
Niğde Belediye Spor Kulübü'nün, futbolcusu Mustafa Özgen ile kulüp yöneticisi Yakup Yerlikaya ilgili PFDK'nın 25.02.2016 tarih ve E.2015-2016/732, K.2015-2016/858 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

a) PFDK'ca Niğde Belediye Spor Kulübü futbolcusu Mustafa Özgen'e;

i. İhraç öncesi ve sonrası müsabaka hakemine yönelik hakarette bulunması nedeniyle, FDT'nin 41/1-a ve 35/4.maddeleri uyarınca 6 resmi müsabakan men ve 3.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

ii. Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine oybirliği ile;

b) Tahkim Kurulu Talimatının 6/4., 7. ve 8/5. maddeleri uyarınca Kurulumuza yapılacak itirazlarda başvuru harcının yatırılması zorunlu olup harcı yatırılmamış başvuruların reddi gerektiğinden, Niğde Belediye Spor Kulübü yöneticisi Yakup Yerlikaya'ya ilişkin itirazın harç yatırılmaması nedeniyle reddine oybirliği ile; (K.2016/82);

9-E.2016/54
Elazığ Spor Kulübü ile futbolcu Ümit Karaal arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 29.01.2016 tarih ve E.2015/162, K.2015/36 sayılı kararına ilişkin dosyada incelemenin devamına;

10-E.2016/63
Elazığ Spor Kulübü ile teknik adam Kemal Kurak arasındaki uyuşmazlığa ilişkin dosyada incelemenin devamına;

11-E.2016/65
Elazığ Spor Kulübü ile futbolcu Oğuz Aksoy arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 02.02.2016 tarih ve E.2015/144, K.2016/45 sayılı kararına ilişkin başvurunun süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı, taraf teşkili sağlanarak futbolcu Oğuz Aksoy'dan cevap dilekçesinin istendiği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde dosyanın incelemeye alınmasına;

12-E.2016/66
Futbolcu Hakan Olkan ile Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 27.01.2016 tarih ve E.2015/116, K.2016/29 sayılı kararına ilişkin başvurunun süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı, taraf teşkili sağlanarak Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü'nden cevap dilekçesinin istendiği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde dosyanın incelemeye alınmasına;

13-E.2016/67
Futbolcu Fatih Şen ile Adana Demir Spor Kulübü arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15.01.2016 tarih ve E.2015/106, K.2016/13 sayılı kararına ilişkin başvurunun süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı, taraf teşkili sağlanarak Adana Demir Spor Kulübü'nden cevap dilekçesinin istendiği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde dosyanın incelemeye alınmasına;

14- E.2016/68
Futbolcu Yusuf Akyel ile Manisa Spor Kulübü arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 27.01.2016 tarih ve E.2015/100, K.2016/31 sayılı kararına ilişkin başvurunun süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı, taraf teşkili sağlanarak Manisa Spor Kulübü'nden cevap dilekçesinin istendiği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde dosyanın incelemeye alınmasına;

15-E.2016/74
Ümraniye Spor Kulübü, futbolcu İlhan Şahin ile Pendik Spor Kulübü arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 29.12.2015 tarih ve E.2015/36, K.2015/94 sayılı kararına ilişkin başvuruların süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı, taraf teşkili sağlanarak Pendik Spor Kulübü'nden cevap dilekçesinin istendiği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde dosyanın incelemeye alınmasına; karar verilmiştir.
CİHAN
<< Önceki Haber Tahkim Kurulu'ndan Trabzonspor ve Beşiktaş'a ret Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER