Risale-i Nur ve Tasavvuf

Abdullah Aymaz

Abdullah Aymaz

06 Haz 2023 11:02
 • Seyid Nurfethi Erkal kardeşimiz Bir Tasavvuf  Tedkiki ve Müdafaası Olarak Telvîhat-ı Tis’a Risalesi’ni ele alıp incelemiş. Elhamdülillah güzel neticelere ulaşmış…
  Tarikat ve tasavvuf ile ilgili o güne kadar en güzel eseri “Telvihât-ı Tis’a Risalesi” olarak ortaya koyan Bediüzzaman Hazretleri’nin, tarikat ve tasavvufu bu kadar övgüleri ortada iken onu, bunlara karşı, hatta düşman göstermek iftiranın en büyüğüdür. O günlerde tekke ve zâviyelerin haksız biçimde kanunla yasaklanması ve bu hususta cezalar konulması söz konusuydu. 


  Üstad Bediüzzaman Hazretlerini de şeyh olarak ve tarikat kurmakla tutuklayıp hapislere atıyorlardı. Bilhassa mahkemelerdeki müdafaalarında, kendisinin şeyh olmadığını ve bir tarikat kurmadığını söylüyordu. İman ve Kur’an hakikatlerinin üzerinde çalıştığını; inkârcılığın Rusya ve Çin gibi ülkelerde devlet rejimi haline geldiğini, komünizmin yarı Avrupa’yı işgal ettiğini; ülkemizde de benzer yanlışların olduğunu onun için tarikatten ziyade hakikat üzerine çalışmak gerektiğini ifade ediyordu.


  Herhalde Seyid Nurfethi kardeşimiz, bu sebepten meseleyi biraz da bir müdafaa olarak ele alıyor. Bu başarılı çalışmasını takdir ve tebrikle karşılıyoruz. Dokuz telvih teker teker ele alınıp üzerinde durulmuş. Bilhassa Üstad Hazretleri’nin tarikat ve tasavvufu olumlayıcı cümleleri öne çıkarılıp vurgulanmış…


  Cümlelerin üzerinde ince ince durulurken, Risale-i Nurların başka yerlerinde onlarla ilgili yerler alıntılanıp,  zengin bir güzellik katılmış Âdeta Risale-i Nurlarda tarikat ve tasavvufla ilgili yerler hiç atlanmadan birer birer taranarak ele alınmış. Bu bakımdan bu çalışma Telvihat-ı Tis’a ele alınırken bütün Risalelerdeki bu hususla ilgili yerler de ortaya konmuştur. Böylece bu hususa küllî bir bakış kazandırılmıştır.


  Bir dönem, konjöktürel bir ifadeyi yanlış anlama yüzünden yapılan yanlışları, Kur’an âyetlerine küllî nazarla bakan M. Fethullah  Gülen Hocaefendi, Risalelerdeki bu hususu da bütüncül bir bakışla bakıp ele aldığı için bu yanlışları tashih etti. Bilhassa “Kalbin Zümrüt Tepeleri” şaheseriyle ve “El-Kulubü’d-Dâria” daki tasavvuf büyüklerinin evrad ve ezkarlarını okuma ve okutma seferberlikleriyle bazı yanlışları fiilen düzeltti… Yanlış bakış açılarına istikamet verdi… 


  Seyid Nurfethi kardeşimizin bu çalışması de inşaallah bütün bu güzelliklere kâmil mânada bir tetimme olur. Süreyya Yayınları’nın bu hizmetlerine de teşekkür eder yeni gayretlerini bekleriz. Kardeşlerimizin, Risale-i Nur Külliyatını ve Pırlanta Serisini dikkatli ve bilhassa müzakereli okumalarının yanında, onlar üzerine yazılmış bu çeşit eserlerden istifadeden geri kalmamalarını tavsiye ederim. Cenab-ı Hak, hepimizi, bu güzellikten istifadeye muvaffak kılsın. 

  06 Haz 2023 11:02
  YAZARIN SON YAZILARI