Kimse yok mu?

Bahattin Karataş

Bahattin Karataş

01 Kas 2017 15:13
 • Görünmez âşinâ bir çehre olsun rehgüzârında;
  Ne gurbettir çöken İslâm'a İslâm'ın diyarında?
  Hayâ sıyrılmış, inmiş; öyle yüzsüzlük ki her yerde..
  Ne çirkin yüzler örtermiş, meğer bir incecik perde!
  Vefâ yok, ahde hürmet hiç, emânet lafz-ı bî medlûl,
  Yalan râiç, hiyanet mültezem her yerde, hak meçhul.
  Beyinler ürperir yâ Rab, ne korkunç inkilâb olmuş?
  Ne din kalmış, ne iman, din harâb, iman türâb olmuş.

  Mısralarıyla Akif merhum, dönemini resmeder. Basiretli ve duyarlı adam arar, vefâ arar, haya arar. Din arar, iman arar. Ama bulamaz..

  İslam diyarında İslamı garip ve gurbette görür. Akif'in Mukaddesat ve mefahirine sahip çıkacak, kimse yok mu?

  Üstadımız da, çağdaşlarına hitaben "Varsın muassırlarım beni dinlemesinler. Ben de sizinle konuşmuyorum. Üç yüz seneden sonraki asrın arkasında gaybî bir nazarla sessizce nurları dinleyen Saidler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Tahirler, Yusuflar, Ahmetler vesaireler! Sizlere hitap ediyorum buyuruyor. Ona lebbeyk diyecek kimse yok mu?

  Ne yapayım acele ettim kışta geldim. Sizler cennet asâ bir baharda geleceksiniz! diye dertli bir sine arar. Baharı Üstada müjdeleyecek, geldik yetiştik efendim diyecek, kimse yok mu?

  Saidler, Hamzalar, Osmanlar nerdesiniz? Duymuyor musunuz yoksa onu? Ona lebbeyk diyecek, kimseler yok mu?

  Sonra da "ey ayakta gezen cenazeler, gelecek neslin kapısında durmayınız. Çekiliniz kabir sizi bekliyor..Ta İslami hakikatleri yeryüzünde dalgalandıracak yeni nesil gelsin." Diyor.

  Yeni nesil adına kardeşlerin dünyanın dört bir tarafına dağıldı. Kuran Hakikatleri her yerde temevvüc sâz edildi, efendim diyecek kimse yok mu?

  Kimse yok mu? diye asrında adam arar. Aklı erenler, makam mansıp sahipleri ona sahip çıkmadı. Köylü Ahmet efendi, çoban Mehmet ve çiftçi Hasan efendiler, Kadınlar ve çocuklar ona ve şuuruna sahip çıktılar. O da yol arkadaşlarını onlardan edindi.. Onlarla teselli buldu...çetin, zor yola onlarla çıktı..

  Bediüzzamanın şuurunu kim üstlenecek davasında ona kim yol arkadaşı olacak? Kimse Yok mu?

  Esarette Rus'tan çekmediğini, görmediğini münafık dostlarımdan çektim der.. Bediüzzaman'ı anlayacak, ona vefalı ve sadık bir dost olacak, onun çile ve ızdırabını paylaşacak sırtındaki mukaddes yükünü omuzlayacak, kimse yok mu?

  Yine "Beş yüz senedir yattığınız yeter. Kur'an'ın sabahında artık uyanınız. Kur'an'ın mecrasından ayrılarak birleşmeyen su damlaları gibi toprağa düşmeyiniz. Zamanın sefahat ve rezaleti toprak gibi sizleri yutar da kaybolup gidersiniz. Evet Kur'an'a kim cemaat olacak ? Kuran kime emanet? Kimse Yok mu?

  Şu henüz yeni doğum yapmış elleri karyolasına kelepçeli anneye yavrusunu koklatmayan zalimin elinden kim alacak? Anneyle yavruyu kim buluşturacak? Anne kime, yavru kime emanet? Kimse Yok mu?

  On bin km. uzaklardan baba ocağı, ana kucağı diye doğuma gelip öz babası tarafından doğup büyüdüğü evinden kapı dışarı edilen bacımızı kim evine kabul edecek? Kimse Yok mu?

  Ana tutuklu, baba tutuklu, çocuklar parklarda kimsesiz.. Anasız babasız kalmış bu çocuklara bakacak, onlara kol kanat gerecek, göz yaşlarını silip kahvaltılarını yaptıracak, saçlarını tarayacak, sonra da önlüklerini giydirip okuluna gönderecek kimse yok mu?

  Görevine son verilmiş, ekmeği suyu kesilmiş, evinden çıkartılmış öğretmen, memur ve işçi kardeşlerimize kucak açıp ev verecek, karınlarını doyuracak giydirip ihtiyaçlarını giderecek, kimse yok mu?

  Efendimiz'in (as) selam olsun kardeşlerime dediği adanmışları zalim tiranın ve firavunun pençesinden kurtaracak ve Yusufları zindandan kim kurtaracak? Ekmeğini, aşını paylaşacak kimse yok mu?

  Anadan babadan, yardan, dosttan ve ahbaptan, arkadaş ve komşudan yoksun, çevresinden tecrit edilmiş ve kimsesiz kalmış bu adanmışlara kim kimse olacak kimse yok mu?

  Meryem ve Aişe annelerimizin pâk mukaddes ve mualla eteklerine nasezâ ve nâbeca iftiralar atıldı. Kim Onlara dil uzatamazsınız diyecek? Rasulüllah'ın (as) iffeti kime emanet?

  Onu kim koruyacak? Kimse yok mu?

  Güneydoğu'da yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. Belki de Ortadoğu'yu topyekûn yakacak, milletleri devletleri yutacak bir cehennem bir yangın tutuştu.. Tüten ocaklar söndürüldü. Evler yıkıldı. Hanûmanlar harabelere dönüştü.. Fırat Dicle gibi oralara manevi hayat veren kurumları kapatıldı. Tutuşmuş yangını kim söndürecek ? Kim bir daha abı hayat akıtacak? Kimse Yok mu?

  Ülke, insi ve cinni şeytanlar tarafından desisâne planlarla kin, nefret, cehalet, fakru zaruret ve tefrika kaosuna sürüklendi Kim bir daha sevgi, birlik beraberlik ve kardeşliği yeşertecek, kin ve nefreti kim yok edecek, sevgiyi kim hakim edecek? Kimse yok mu?

  Son karakol Anadolu, Efendimiz'in (as) sahabisi ve mihmandarı Ebu Eyyub el Ensâri ve bu asır kardeşleri kime emanet? Mukaddes emanetlere sahip çıkacak kimse yok mu?

  "Nice taşlar vardır ki şak şak yarılıp içinden sular akar, kimi taşlar Allah korkusundan parçalanır, sineleri pınarlara, nehirlere yol olur. Etrafına hayat verir, yeşertir. Kimi kalpler de vardır ki kaskatı kesilip taşlaştı" buyurur Kur'an'ımız..

  İnsanlığa abı hayat akıtacak, yıkılan mukaddesatı ve mefahiri tamir edecek, din diyaneti, iman ve Kur'an'ı sahiplenecek vicdan ve himmet ve merhamet ehli, kalbi şefik ve refik, 
  kimse yok mu?

  İ'layı kelimetullahı ve nâmı celili Muhammediyi duymayan muhtaçlara kim ulaştıracak? Tüm çile işkence, mazlumiyet, mağduriyet ve mahrumiyetlere rağmen lebbeyk diyecek Halidler, Tarıklar, Hamzalar, Ahmetler, Saidler, Ömerler neden ses vermiyorsunuz? Nerdesiniz? Kimseler Yok mu?

  Yıllardır Arakan'da, Filistin'de, Irak'ta ve Suriye'de ve güney doğumuzda tek suçları Allah'a iman olan Müslümanların akan kanlarını kim durduracak? Yaralarını kim saracak? Sahip çıkıp taraflara barış sağlayacak? Sahipsiz, kimsesiz Müslümanlara kim sahip çıkacak? Kimse yok mu?

  Zalimin elinden mazlumu kim kurtaracak? Mağdurun hakkını kim alacak? Namusu, ırz ayali ve iffeti kim yalancı, zalim ve müfteriden koruyacak? Dağılan aileleri, anneyi, babayı çocuklarıyla kim buluşturacak? Parktaki çocuklara kim kucak açacak? Ülkenin ve Milletin birlik ve beraberliğini kim bir daha tesis edecek? 

  KİMSE YOK MU?

  Bahattin Karataş
  01 Kas 2017 15:13
  YAZARIN SON YAZILARI