Dinini vasıta-i cer yapan zavallılar!

Cuma Karaman

Cuma Karaman

30 May 2023 10:16
 • Günümüzde dini siyasi bir araca dönüştüren siyasal dincilerden bahsetmek istiyorum. Bu kişiler, dinlerini günlük siyasetin bir parçası haline getirerek çok kapsamlı bir inanç sisteminin gerçek anlamını deforme etmekte ve toplumu yanıltıcı bir şekilde hakikati yönlendirmektedirler. Yalan ve iftiralar, bu siyasal dincilerin hayatlarında sıradanlaşmış  ve dinin siyasallaşması nevrotik bir hale gelmiştir.


  Bu durumun en kötü yanı, bu siyasal dincilerin particilik anlayışının kirli, pis ve ahlaken çürümüş halini İslam ahlakı olarak kabul etmiş olmalarıdır. Daha da kötüsü ise onların, bu inancın gerçek olduğuna inanmalarıdır. Bu, İslam dinini istismar etmenin ve yanlış bir şekilde yorumlamanın örneğidir.


  Din, aslında insanların manevi yaşamlarını güçlendirmek, toplumsal değerleri korumak ve insanların birlikte yaşamasını sağlamak için bir rehber olmalıdır. Ancak bu siyasal dinciler, dini bir araç olarak kullanarak kendi çıkarlarını ve ideolojilerini yayma amacı gütmektedirler. Bu, dinin asıl amacından sapmış bir yaklaşımdır ve toplumu daha da ayrıştırmaktadır.


  Bu siyasal dinciler, dinlerini sadece araç olarak kullanarak halkın duygularını istismar etmektedirler. Onlar için din, sadece güç elde etmenin bir aracı haline gelmiştir. İslam'ın özünde yer alan hoşgörü, adalet ve merhamet gibi değerler ise bu zavallıların gözünde gölgede kalmıştır.


  Bu siyasal dincilerin en belirgin özelliği, gerçeklerden uzak bir şekilde propaganda yapmalarıdır. Yalan ve iftira, onların günlük yaşamlarının bir parçası haline gelmiştir. Halkın güvenini sarsan bu tutumları, toplumda kutuplaşma ve düşmanlığın artmasına yol açmaktadır.


  Particilik ise bu zavallıların ahlaki değerlerini tamamen gölgede bırakmış durumdadır. İslam'ın öğretileri arasında yer almayan bu kirli ve mülevves ahlak, onlar için norm haline gelmiştir. Kendi çıkarları doğrultusunda her türlü hileye başvurmaktan çekinmeyen bu siyasal dinciler, toplumda umutları tüketmekte ve insanların dinlerine olan güvenini sarstıkları gibi, dinin kendisine olan saygıyı da zedelemektedirler.


  Bu durumun en üzücü yanı ise, bu siyasal dincilerin kendi yalanlarına inanmış olmalarıdır. Kendi çarpıttıkları ahlaki değerleri gerçek İslam ahlakı olarak benimsemişlerdir. Bu da toplumda ciddi bir kafa karışıklığı yaratmakta ve gerçek İslam'ı anlamak isteyen insanları yanıltmaktadır. 


  Dinimizi siyasetin aracı haline getirmek yerine, onu hakiki değerleriyle yaşamalı ve insanlar arasında hoşgörü, sevgi ve anlayışın yayılmasına katkıda bulunmalıyız. Siyasal dincilere karşı bilinçli olmalı ve dinin doğru yorumunu takip etmeliyiz. Ancak bu şekilde gerçek anlamda birlik ve beraberlik sağlayabiliriz.


  Sonuç olarak, dinin siyasetin aracı haline getirildiği bu dönemde, siyasal dincilere karşı dikkatli olmalı ve gerçek İslam ahlakını doğru anlamalıyız. Dinimizi istismar edenlerle mücadele etmeli ve toplumsal değerlere uygun bir şekilde yaşamalıyız. Böylece, dinimizin gerçek değerlerini koruyarak daha adil ve uyumlu bir toplum inşa edebiliriz.
  Dinini günlük siyasete alet eden ve yalanlarla dolu bir yaşam süren bu zavallı siyasal dinciler, toplumda kutuplaşma, düşmanlık ve güvensizlik yaratmaktadır. Gerçek İslam'ın öğretilerini çarpıtan ve kendi çıkarları için kullanmaktan çekinmeyen bu kişilere karşı insanların bilinçli olması ve dinlerini manipülasyonlardan koruması çok önem arz ediyor.

  30 May 2023 10:16
  YAZARIN SON YAZILARI