MİRAÇ

Hüseyin Odabaşı

Hüseyin Odabaşı

06 Şub 2024 10:46

 • Miraç’ta Sevgili Peygamberimiz'in Allah ile mükâlemesi ile oluşan ve sonrasında Cebrail (a.s.)'ın da dâhil olmasıyla Tahiyyat duası ortaya çıkmıştır. 

  Genellikle birçoğumuzun namaz surelerinden biri olarak bildiği ama aslında dua olan Tahiyyat yani Ettahiyyatü, 5 vakit namazda ilk ve son oturuşlarda okunur. Kur’an-ı Kerim'de zikredilmeyen bu dua; Mirac Gecesi’nde Allah ile Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in karşılıklı konuşmaları ve vahiy meleği Cebrail (a.s)'ın da bu konuşmaya eşlik ettiği cümlelerden oluşmaktadır. 

  Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.v.), namazlarında Ettahiyyatü’yü yani Tahiyyat duasını okumuş ve ashabına da Kur’an'dan sure ezberletir gibi bu duayı öğrenmelerini istemiştir. Öyle ki Efendimiz (s.a.v.), hadis-i şerifinde ''Her iki rekâtta oturduğunuz zaman; ettahiyyatü lillahi... deyin.'' buyurmuştur. Namazın ilk oturuşu/kade-i ûla ile namazın son oturuşu/kade-i âhire kısımlarından okunan Tahiyyat duasının manası ve ortaya çıkışı şu şekildedir: 

  Peygamber Efendimiz, Miraç’ta Yüce Yaradan’a şunu söylemişti: 

  Peygamberimiz: “Ettahiyyatü lillâhi vassalevâtü vattayyibât/Hayat sahibi varlıkların hayatlarıyla sundukları ibadetler, dualar ve bütün güzel söz ve davranışlar Allah’a mahsustur.” 

  Ve Allah (c.c): “Esselâmu aleyke eyyühennebiyyu ve rahmetillâhi ve berakâtuhu/Ey nebî! Selâm, Allah’ın rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun.” 

  Peygamber Efendimiz: “Esselâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhi’s-sâlihîn/Selâm bize ve Allah’ın salih kullarının üzerine olsun.” 

  Bu konuşmaya tanık olan Cebrail (a.s.): “Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûluh/Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed, O’nun kulu ve Resulüdür.” 
  06 Şub 2024 10:46
  YAZARIN SON YAZILARI