İhtiyaçlar sonsuz, çareler az... Hacet Namazı ve Duası

Hüseyin Yağmur

Hüseyin Yağmur

27 Nis 2020 11:06
 • Hüseyin Yağmur'la Dua Köşesi
  İhtiyaçlar sonsuz, çareler az... Çare bütün ihtiyaçları giderecek olan Kadıyü’l-hacata müracaat..

  Sevgili dostlar, Bediuzzaman hazretleri Mesnevi-i Nuriye adlı eserinde Efendimiz (s.a.s)’in “dua bizatihi ibadettir” hadis-i şerifini zikrettikten sonra şöyle bir yorumda bulunur: 

  Dua bir ibadettir. İbadetin karşılığı âhirette görülür. Dünyevî maksatlar ise, namaz vakitleri gibi, o dua ibadeti için birer vakittir. Meselâ, güneş tutulması küsuf namazına, kuraklık yağmur namazına birer vakittir.
  Ve keza, zâlimlerin musallat olması ve belâların nüzulü, bazı hususî dualara vakittir. Bu vakitler devam ettikçe, o namazlar, o dualar yapılır. Eğer bu vakitlerde dünyevî maksatlar hasıl olursa, zaten nurun alâ nur olur. 
  Ve illâ, "İcabet duaya iktiran etmedi" yani dua ettik de kabul olmadı diyemezsin. Ancak, "Henüz vakit tamamlanmamış, öyleyse duaya devam etmek lâzımdır" diyebilirsin. 

  Sevgili dostlar, günümüzde bela ve musibetin her çeşidiyle tanıştı özellikle bizim insanımız. Bu tahammülü zor bela ve musibetlere karşı koyabilmek ve bu imtihandan başarıyla çıkabilmek ancak Kadıyü’l- hacat olan Allah’ın yardımıyla olabilir.
  Bunun için ise yapılması gereken abdest alıp iki rek’at namaz kılmak, sonra da şu şekilde dua etmektir:
  Allahım, Senden istiyor ve rahmet peygamberi elçin Hz. Muhammed (sav)’i vesile yaparak Sana yöneliyorum. Yâ Muhammed (sav), şu ihtiyacımın giderilmesi için Seni vesile ederek Rabbime yöneliyorum. Allahım, O’nu hakkımda şefaatçi eyle.

  Bir başka rivayette ise, iki rek’at namaz kılar, Allah’ı senâ eder, Peygamber Efendimiz (sav)’e salât ü selâm getirir ve şöyle dua eder:

  Halîm ve Kerîm Allah’tan başka ilâh yoktur. Arş-ı Azîm’in Rabbi Allah’ı tesbih ederim. Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. 
      
  Senden, rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, her türlü günahtan da selâmette olmayı istiyorum. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir keder, Senin rızana uygun olup da gidermediğin hiçbir ihtiyaç bırakma, Yâ Erhame’r-Râhimîn.


  Allahım, Sen kulların arasında ihtilaf ettikleri şeylerde hüküm verirsin.
  Yüce ve azîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. 
  Halîm ve Kerîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur.
  Yedi semânın ve Arş-ı Azîm’in Rabbi’ni tesbih ederim.
  Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. 

  Ey kederleri gideren, tasaları kaldıran Allahım, Sana dua ettiklerinde çaresizlerin duasına icâbet eden, ey dünya ve ahiretin Rahmân ve Rahîmi, (ihtiyacını, problemini içinden geçirerek) şu ihtiyacımın giderilmesi ve tamamlanmasında beni başkalarının merhametinden müstağni kılacak bir şekilde bana merhamet et.
  Cenabı Allah şu mübarek Ramazan hürmetine bütün sıkıntılarımızı gidersin, bir ferec ve çıkış bekleyen darda kalmışlara en yakın zamanda çıkış yolları ihsan eylesin. Amin.

  Hüseyin Yağmur'a ait Youtube kanalına abone olmak için TIKLAYINIZ
  27 Nis 2020 11:06
  YAZARIN SON YAZILARI
  YAZARLAR