Papa, Hristiyanlık ve Portekiz ziyareti

M. Ertuğrul İncekul

M. Ertuğrul İncekul

01 Ağu 2023 07:49
 • Bir toplumun büyüklüğünün ölçüsü ötekileştirilenlere nasıl davrandığıyla ölçülür.  Papa Francis

  Hristiyanlık nedir?

  Kilise temel bir kavram. Hristiyanlık ve doktrinler kilise üzerine kuruludur. Hristiyan kelimesi Yunanca’dan geliyor, “Mesih” anlamı var.  Havariler, Mesih'in takipçileridir, ilk kez Antakya'da bu kavram kullanılıyor.  Katolik kelimesi ise evrensel anlamına geliyor. Petrus ve kardeşi Andreas ilk kez Hz. İsa'nın mesajını Roma'ya getiren iki balıkçıdır. Kendileri Yahudi ve ilk muhatapları da Yahudiler’dir. Papa (Pope) Petrus‘dan gelir ve Hz. İsa'nın temsilcisidir. İncil, Katolik Kilisesi'nde çok önemlidir ama gelenek daha öne çıkar. Hristiyan geleneği ise havari (apostolic), kutsal yazılar, ahitler (sacred scriptures), Kilise andaçları, gözlemleri, itikatlar ve konsiller üzerine kuruludur diyebiliriz.  Geleneğin kaynağında ise Roma mirası, Yunan (Helen) ve İbrani geleneği vardır. Ekümenikte tarihte belirleyici olan toplantılardan ilki 325 yılında olan İznik (Bithynia) Konsilidir. Hristiyan dünyasını birleştirmek için toplanmıştır. Başka konsiller de olmuştur, İstanbul, Efes, Lateran, Kalkedon (Kadıköy), Trento gibi konsiller yapılmıştır. İncil'in anlamı ise iyi haber anlamında çevrilebilir. İncil iki ana bölümden oluşur: Eski Ahit (İbranice), Yeni Ahit (İnciller, mektuplar).
  (Kaynak: AFSV Diyalog Akademisi, Cenap Aydın)  


  Papa'nın misyonu


  Roma Katolik Kilisesi'nin başı olarak Papa'nın misyonu ve amacı çok yönlüdür. Papa'nın birincil misyonu, dünya çapında bir milyardan fazla Katoliğin ruhani lideri olarak hizmet etmektir. Papa, yerel Katolik topluluklara manevi rehberlik, teşvik ve destek sağlamak için farklı ülkeleri ziyaret eder. Bu ziyaretler sırasında ayinler düzenler, din adamları ve dini liderlerle bir araya gelir ve inananlarla etkileşime girer.


  Diğer bir misyonu Ekümenizm'dir. Papa, ekümenik diyaloğu teşvik etmeyi ve diğer Hıristiyan mezheplerinin ve diğer dini geleneklerin liderleriyle ilişkileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ziyaretleri genellikle barış ve anlayışı teşvik etmek için çeşitli inançların temsilcileriyle toplantıları içerir. Ayrıca barış, sosyal adalet ve insan haklarını savunmak, tarihi çatışmaların veya bölünmelerin olduğu bölgelerde, farklı topluluklar arasında uzlaşma ve iyileşmeyi teşvik etmek, çeşitli küresel konularda diplomatik diyalog ve işbirliği için çalışmak gibi hedef ve misyonları vardır. 


  Dünyada 222 Kardinal görev yapıyor, bunlardan 120 tanesi Papa'yı seçme hakkına sahipler. Avrupa 120 kardinal seçicinin 60'ını oluşturuyor (%56). Önümüzdeki ayın sonundan itibaren Avrupa'nın ağırlığı toplam 137 kardinal seçicinin 53'üne (% 38.6) düşecek. Afrika, Asya ve Okyanusya'nın ağırlıkları artacak.


  Nostra Aetate bildirgesi 


  1965 yılında yayınlanan Nostra Aetate önemli bir Vatikan bildirgesidir. Özellikle Müslümanlarla diyalog, hoşgörü, birlikte barış içinde yaşamayı teşvik eder. Katolik kilisenin farklı inanç grupları ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlar. Bu öğretiye uygun çalışan Katolik cemaatler vardır.  Sant’Egidio, Salesiyenler, Focolare Hareketi gibi eğitim, yardım ve Müslümanlarla değerler etrafında diyaloglarda, çalışmalarda bulunurlar.


  Papa'nın Portekiz ziyareti


  Papa Francis 2-6 Ağustos 2023 tarihleri arasında Portekiz’de olacak. En uzun Papa ziyaretlerinden birisi. Dünya Gençlik  Günü WYD kapsamında bu ziyaret ele alınıyor. Lizbon, Dünya Gençlik Günü için yüz binlerce genci ağırlıyor. Gelişmeleri,  https://www.lisboa2023.org/pt adresinden takip edebilirsiniz. Yine bu kapsamda Barış Korosu farklı inanç gruplarından oluşan bir konser verecek. http://cantopelapaz.org/ 


  Papa'nın ziyareti maliyeti ile de tepkilere yol açıyor. Programın bütçesi 160 milyon dolar. Portekiz’deki bazı sivil toplum örgütleri bu yüzden protestolar yapıyorlar. Meşhur sokak ressamı Bordalo II tepkisini, euro banknot figürlerinden oluşan dev bir halıyı boyayarak ortaya koydu. 


  Yüzbinlerce gencin ve hacıların akın edeceği Papa ziyareti renkli görüntülere sahne olacak. Şimdiden kiliseler etkinliklere ve dualara başladılar.

  "Barış hakkında güzel sözlerle konuşabilirsiniz,
  büyük bir konferans verebilirsiniz,
  ama eğer yakınınızda,
  kalbinizde huzur yoksa,
  eğer ailenizde huzur yoksa,
  eğer mahallenizde huzur yoksa,
  iş yerinizde huzur yoksa,
  Unutma bu yüzden dünyada barış da olmayacaktır!"

  Papa Francis (Roma, 8.09.2016)

  01 Ağu 2023 07:49
  YAZARIN SON YAZILARI