Masumlara Özel Şefkat

Safvet Senih

Safvet Senih

22 Nis 2021 11:12
 • İnsanların başlarına gelen belâ ve musibetlerin pek çok hikmetlerin bulunduğunu Kitap ve Sünnetten bir de bunlar üzerine ilimde  râsıh (köklü olan) müceddit ve müctehidlerin eserlerinden öğreniyoruz. Bunların büyük bir kısmının işlenen günah ve isyanların neticesi olduğu açıkça ifade ediliyor ki, bunlara keffaret olmuş oluyor. Halbuki “Çoğunu Cenab-ı Hakkın af ve mağfiret buyurduğu” da ifade ediliyor. Bunlardan  imtihan sırrı olarak masumların da zarar göreceği de buyurulmaktadır. Bunların bir kısmının peygamberler ve masum kimselerin imtihanı ve sabırlarının sınanması için olduğundan; bir kısmının da makamları yükseltilmek için olduğundan başlarına geldiği bildiriliyor. Çünkü ibadet etmekle elde edilecek yüksek makamların belâ ve musibetlere sabırla gerçekleşeceği bilinmekte… Bir kısmının ikaz için verildiği bilhassa çocukların başlarına gelen cezaların İslamî ve dinî yönden olmayıp şeriat-ı fıtriye göre yani hiss-i şefkate muhalefet edip karıncaları bilerek öldürmekten, kuş yuvalarını bozup kafalarını koparmak, arı yuvalarını yakmak gibi merhametsizlikten geldiğinden olduğunu biliyoruz. Bütün bunlara rağmen Cenab-ı Hakkın çok özel bir şekilde masumların koruduğunu da ifade eden âyet ve hadisler de mevcuttur.

  Ocak 2021 tarihli Çağlayan dergisinde Prof. Dr.  Atıf  Yorulmaz’ın “Masumlara Hususî Şefkat” başlıklı yazısında çocuklara bahşedilen özel donanımlardan bahsedilerek şöyle deniliyor:

  “Bütün dünyanın bir numaralı gündemi haline gelen ve giderek artan ölüm nispetleriyle insanlara korku salan Kovid-19 hastalığının ÇOCUKLARA  CİDDİ  BİR  ZARAR  VERMEDİĞİ, bilim insanlarının dikkatini çekmiştir. Çocukların bağışıklık sistemlerini Korona virüsüne karşı nasıl bir özellik ihsan edilmiştir veya nasıl bir mücadele stratejisine sahip kılınmışlardır ki, güçlü insanları bile deviren virüs, büyük bir ekseriyetle çocuklara bir şey yapamamaktadır.

  “Bilim insanlarının dikkatini çeken bir tespite göre, çocukların eğitimsiz BAĞIŞIKLIK  SİSTEMLERİNDE  VİRÜSE KARŞI  ORTAYA  ÇIKAN  KORUYUCU CEVAPLAR, bu hastalığı ortadan kaldırmada anahtar rol oynayacak gibi görünmektedir. Zira yapılan bütün istatistik ve gözlemlere göre, çocuklara virüs bulaşsa bile nadiren Kovid-19’a ait hastalık belirtilerini gösterirler. Küçük çocuklar, Kovid-19 enfeksiyonlarının yalnızca küçük bir yüzdesini teşkil ederler. Araştırmacıları şaşırtan bu durum, giderek artan sayıda delil ile desteklenmektedir. İmmünoglara göre, çocukların bağışıklık sistemleri, yaratılıştan gelen özellikleriyle Korona virüsünü ortadan kaldırmak için yetişkinlere göre daha donanımlıdır.

  New York City’deki Colombia Üniversitesinde immünolog olarak görev yapan Donna Farber, “Çocuklar yeni virüslere cevap vermeye çok iyi bir şekilde adapte olmuş ve çok donanımlıdır.’ derken, aslında Allah’ın şefkat ve merhametinin masum çocuklardaki tecellisine ait bir örnekten bahsetmektedir. Nitekim virüsü alan çocukların büyük ihtimalle önemli bir sıkıntı yaşamadan hayatlarını sürdürdüğü görülmektedir.

  “Çocukların virüse karşı cevaplarının yetişkinlerden farklı olduğuna dair diğer bir ipucu ise şu şekildedir. Bazı çocukların kanlarında Korona’ya karşı ANTİKOR  geliştiği tesbit edilmesine rağmen standart bir PCR  testinde sonuç asla pozitif çıkmamaktadır. Bir çalışmada, aynı aileden on yaşın altındaki üç çocuktan Kovid-19 antikorları gelişmiş, bunların ikisinde hafif semptomlar görülmüş, ancak 28 günde 11 kere test edilmelerine ve devamlı birlikte oldukları ebeveynlerinin testleri pozitif çıkmalarına rağmen çocukların hiçbirinin testi pozitif çıkmamıştır. Bu tip enteresan durumlarda elbette tıbbın ve biyolojinin tespitleri göz ardı edilmeden araştırma neticeleri değerlendirilecektir, fakat meselenin İlâhî rahmet ve hikmet boyutları açısından, masum çocukların korunmasına dair dikkate değerler yorumlar yapılabilir.”

  Otuz Üçüncü Söz’ün başında Üstad Hazretleri kainatın yaratılış ve tanzimatını anlatırken  diyor ki: “Sonra her şeyi, her bir âlemi ona lâyık bir tarzda, mesela semâyı yıldızlarla, zemini çiçeklerle tezyin ettiği gibi, süslendirip tezyin etti. Sonra o külli kanunlar ve umumî düsturlar meydanlarında isimlerini tecelli ettirip tenvir etti. Sonra bu küllî kanunun tazyikinden feryad eden ferdlere Rahman ve Rahîm isimlerini hususî surette imdada yetiştirdi. Demek o küllî ve umumî düsturları içinde hususî ihsanatı, hususî imdatları, hususî cilveleri var ki: Herşey, her vakit, her ihtiyacı için O’ndan medet ister ve imdat bekler. O’na bakabilir.”

  Bu özel lütuf ve ihsanlar zorda kalan herkese her zaman nefes aldırır. 

  Safvet Senih 
  22 Nis 2021 11:12
  YAZARIN SON YAZILARI
  YAZARLAR