Hizmetin Bilal'leri ve Yusufları'na

Baran

Baran

22 Haz 2017 16:03
 • İsteme duygusunu insana veren Sen’sin.                        
  Hâlisane yalvaran kulu boş çevirmezsin.                        
  Dillerden döküleni, kalptekini bilensin.                            
  Kim ne isteyecekse dergâhından dilensin.                     

  Hazinelerin sonsuz, Zatında pek yücesin.                      
  Bizler gibi ‘’kimsesiz’’ olanlara Kimse’sin.                       
  Nâdân olan anlamaz, dilden anlayan Sen’sin.                
  Ne dertli kulların var!, derde derman verensin.               

  Bunca zulmü irtikâp edenleri bilirsin.                               
  Buna rağmen Ya Rabbi,‘’Sen ne kadar Halîm’sin’’.         
  Kullarınca malümdur, zalimi hiç sevmezsin.                    
  Vurunca zalimlere , yerlerle bir edersin.                          

  Bu fedakâr ruhlara hizmeti sevdirensin.                          
  Muzdarrın duasına cevap verecek Sen’sin.                    
  İniltiler duyulur, alınan her nefesin.                                 
  Yusuf’ların zindanda, Sen tek sahiplerisin.                     

  Gece-gündüz onların, dillerinde tesbihsin.                      
  Boyun eğmez gaddara, hatta başı kesilsin.                    
  Sabır ve metanetle, ölüp-ölüp dirilsin                              
  Dâvâ şuuru budur, âlemlerce bilinsin.                   

  Hiç şikâyet etmeden, nefsini dizginlesin.
  Yâra da ağyâra da, asla için dökmesin.
  Bu asırda Bilâl’ler-Sümeyye’ler bilinsin.
  Kucak açan diyarlar, hicretle şereflensin.


  İnsanlığın tarihi zalimden nefret etsin.
  Hizmete yapılanı, mazlumlar göğüslesin.
  Zalime ses etmeyen ‘’Ben insanım’’ demesin.
  İşte yeni Kerbelâ, duymayanlar işitsin.

  Bir dua kervanı ki, melekler de imrensin.
  Dünyanın her yerinden aynı nâğme dillensin.
  En muzdarip gönülden, göz yaşları silinsin.
  ‘An karîbuzzamanda zalimler de devrilsin.

  Dillerde ‘’Tevhidnâme’’ kalpler O’nu izlesin.                       
  İmtihan sonlanınca, taraflar belirlensin.
  ‘’Yapacak çok işimiz’’ var diyen beri gelsin.
  Elmas-kömür ayrıldı, sâf olan safa girsin.

  Bu süreçte ölene Allah’ım rahmet etsin.
  Mahbus olan canlara Rabbim sabırlar versin.
  Günahsız yavrulara merhamet lütfeylesin.
  Rıza ufkunda Firdevs, Cemal’ini göstersin.        

  Baran

  22 Haz 2017 16:03
  YAZARIN SON YAZILARI
  YAZARLAR