Danıştay izin vermedi

Danıştay 10'uncu Dairesi, Genel İş Sendikası’nın taleplerini haklı görerek, Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı'nın (HASAM) halk sağlığı merkezleri kurulması yönündeki genelgesini iptal etti.

SHABER3.COM

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nca (HASAM) 23 Mart 2016 tarihinde “Halk Sağlığı Merkezleri” kurulmasına yönelik genelge yayımlamıştı.

Genel Sağlık-İş Sendikası ise, genelge içinde usule aykırı durumunun olduğunu belirterek, “önemli bir düzenlemenin bir oldubittiye getirilemeyeceği” gerekçeleri ile Danıştay nezdinde iptal davası açtı.

Danıştay Onuncu Dairesi, Genel İş Sendikası’nın taleplerini haklı görerek, HASAM’ın “Halk Sağlığı Merkezleri” kurulması yönündeki genelgesini iptal etti.

Danıştay kararında şu ifadeleri kullandı: “…anılan genelgede yer alan halk sağlığı merkezlerinin organizasyonu, bünyesinde aile hekimliği biriminin kurulması, aile hekimliği personeline mesai dışı nöbet görevi verilmesi gibi hususlardan, bu merkezlerin birinci basamak sağlık hizmeti sunmak üzere kurulan yeni bir yapılanma olduğu anlaşılmaktadır. Gerçekten de adı geçen merkezlerinin fonksiyonlarına bakıldığında, bu merkezlerin ek birim olarak nitelendirilemeyeceği açıktır."

"GENELGE İLE DÜZENLENMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Kararda, "Hâl böyle iken, yeni bir sağlık hizmeti sunumunda bulunan, Kanunda ve yönetmelikte öngörülmeyen, tanımlanmayan bir kurumun kuruluşunun ve işleyişinin genelge ile düzenlenmesi hukuken mümkün olmayıp, bu düzenleme normlar hiyerarşisine de aykırılık teşkil etmektedir.” denildi.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Danıştay’ın Genel Sağlık-İş’in haklı talebini kabul ettiğini ve hukuka aykırı genelgeyi iptal ettiğini ifade etti. 

Bacaksız, “Danıştay’ın bu haklı gerekçesinde dikkat çeken husus, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun hukuk usullere riayet etmeksizin tüm vatandaşları, tüm birinci basamak sağlık çalışanlarını ilgilendiren böyle önemli bir konunun tartışılmadan ve ben yaptım oldu mantığı ile düzenlemeyeceğidir.” dedi.

<< Önceki Haber Danıştay izin vermedi Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER