Üç kız çocuğu olan cennetlik mi?

Ali Demirel

Ali Demirel

05 Ağu 2019 10:36

 • Soru: “Bu günlerde üçüncü çocuğumu bekliyorum. O da kız olacak inşallah. Üç kız çocuğu olan kimsenin cennetlik olacağı şeklinde bir hadis-i şerif duymuştum. Bu hadisin sahih olup olmadığını soracaktım.” (Rumuz: Cennet)

  Öncelikle Rabbimiz, kızınızı sağlık ve afiyet içinde kucağınıza almayı nasip eylesin. Yavrunuza iman ve Kur’an dolu bir hayat ihsan buyursun. 

  Evet, Efendimiz’in (s.a.s.) nurlu beyanlarına baktığımızda bahsini ettiğiniz şekilde ifadelerin olduğunu görüyoruz. Bu, siz ve sizin konumunuzda olan kimseler için gerçekten büyük bir müjde.

  Hadis-i şerifin orijinal metninin meali şöyle:

  “Kim ki üç tane kız çocuğu yetiştirir, güzel terbiye eder, evlendirir ve onlara iyilikte bulunursa, o kişi için cennet vardır.” (Ebu Davud, Edep, 120)

  Aynı konuyla alakalı başka bir hadislerinde Allah Resulü şöyle buyuruyor:

  “Kimin üç kızı ve üç kız kardeşi veyahut da iki kızı veya iki kız kardeşi olup da geçimlerini güzel sağlar, onlar hakkında Allah’tan korkarsa, o kişi için cennet vardır.” (Tirmizi, Birr, 13)

  Hadislere dikkatle baktığımızda, “Her üç kızı olan cennetliktir.” şeklinde bir anlamın çıkarılamayacağı anlaşılıyor. Elbette bunun belli şartları var. 

  Malumunuz çocuk, Rabbimizin bir emanetidir; neşe ve huzur kaynağıdır. Onları büyütüp yetiştirmek, hayata hazırlamak anne ve babanın temel görevidir. 

  Büyütüp yetiştirmekten kastımız elbette sadece maddi ihtiyaçlarını gidermek değil. Onları manevi bakımdan besleyip iyi bir ahlak ve terbiye almalarını sağlamak da görevimiz. 

  Benim kızım yok. Ama kız babası arkadaşlara soruyorum. Onlar, kız çocuklarını büyütüp yetiştirmenin daha fazla bir dikkat ve itina istediğini söylüyorlar.

  Ne kadar zahmet, o kadar rahmet.. 

  Ötede, bu dikkat ve itinanın karşılığının ne olacağını bakınız Efendimiz (s.a.s.) nasıl anlatıyor:

  “Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse, kıyamet günü o kimseyle ben şöyle yan yana bulunacağız.” (Müslim, Birr, 149)

  Demek ki, kız çocuklarını yetiştirip hayata hazırlamak Allah ve Resulü’nü (s.a.s.) memnun eden bir davranış. Kızlarını İslâmî terbiye ile büyüten anne babalar, ötede Efendimiz’e komşu olacaklar. Ne güzel bir müjde değil mi?

  Kızı çok olanın rızkı da çok olur!

  Yazımızı menkıbe kitaplarında anlatılan şu anekdot ile noktalayalım: 

  Allah dostlarından bir zata ilk çocukları dünyaya geldiğinde,

  - Efendim bir kızınız dünyaya geldi, derler. 

  Allah dostu tebessüm ederek, 

  - O’ndan gelen her şey makbulümdür. Adı Makbule olsun, der. 

  Aradan bir müddet zaman geçer. İkinci evladı doğar. O da kızdır. 

  - Aman ne mürüvvet, adı Mürüvvet olsun, der. 

  Üçüncü evlâdının doğumunda “Yine kızın oldu!” derler. 

  - Pek memnun oldum. Adı Memnune olsun, diye memnuniyetini dile getirir.

  Dördüncü evlâdının doğumunda, 

  - Efendim bir kızınız daha oldu, derler. 

  Hak dostu,

  - Ne büyük nimet, adı Nimet olsun, der. 

  Beşinci kızını müjdelediklerinde ise,

  - Peygamber Efendimiz “Kız çocuğu çok olanın rızkı da çok olur” buyurur. Allah’ın hikmetinden sual edilmez. Bu kızımın adı da Hikmet olsun, cevabını verir. 

  Rabbimiz kız olsun, erkek olsun çocuklarımızı rızası istikametinde yetiştirmemizi nasip eylesin...

  05 Ağu 2019 10:36
  YAZARIN SON YAZILARI