AYM'den Erdoğan'ın kararname yetkisiyle ilgili karar

CHP'nin yaptığı başvuruları değerlendiren Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararname yetkisiyle ilgili de bir karar açıkladığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkartma yetkisinin sınırsız olmadığını vurguladı. CHP’nin iptal istemli 3 başvurusundan 2’sini reddeden Yüksek Mahkeme, 1’ini kabul etti. Hiçbir karar oy birliği ile alınamadı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nin (CBK) iptali istemli başvurusuna dair Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Anayasa 148. Maddede, CBK’ların şekil ve esas itibarıyla Anayasa’ya uygunluğunun denetiminin öngörüldüğü belirtilen kararda, yargısal denetim görev ve yetkisinin AYM’ye verildiği hatırlatıldı.

İÇERİK UYGUNLUĞU DEĞİL YETKİ KURALLARINA UYGUNLUK ESAS ALINIR

“Anayasa’da Cumhurbaşkanı’na CBK çıkarma yetkisi verilmekle bu yetki sınırsız değildir” denilen karar şöyle: “Kanunlardan farklı olarak, Anayasa’da CBK ile düzenlenecek konular sınırlandırılmıştır. Sınırlamalar Anayasa 104. Maddede düzenlenmiştir. Maddenin 17’nci fıkrasında Cumhurbaşkanı’nın yürütme yetkisine ilişkin konularda CBK çıkarabileceği; temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle, siyasi haklar ve ödevlerin CBK ile düzenlenemeyeceği belirtilmiştir. Aynı fıkrada Anayasa’da münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen ve kanunda açıkça düzenlenen konularda CBK çıkarılamayacağı hüküm altına alınmıştır. CBK’’arın yukarıda belirtilen konu bakımından yetki kurallarına uygun olmaması durumunda içeriği Anayasa’ya aykırılık oluşturmasa bile düzenlemelerin Anayasa’ya uygunluğundan söz edilemez. Konu bakımından yetki yönünden herhangi bir aykırılık tespit edilmemesi durumunda ise CBK’ların içerik yönünden Anayasa’ya uygunluk denetimi yapılmalıdır.”

BÜTÜN KARARLAR OY ÇOKLUĞU İLE ALINDI

AYM, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sekretaryasının Cumhurbaşkanı’nca belirlenecek bir makam tarafından yapılması ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu kurulmasına ilişkin kararnamelerin iptal istemini reddetti. Türkiye’nin tanıtımı için yurtdışında yapılacak mal ve hizmet alımlarında yükleniciye bütçe dışı avans ön ödeme yapılabilmesine dair hükmüyse iptal etti. Tüm kararlar oy çokluğu ile alındı.
<< Önceki Haber AYM'den Erdoğan'ın kararname yetkisiyle ilgili karar Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER