Veterinerler: 2011 hayvancılık yılı ilan edilmeli

3. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı sonuç bildirgesinde, hükümetlerden bağımsız "sürdürülebilir ulusal hayvancılık politikaları" oluşturulması, bu amaca ivme kazandırmak için 2011 yılının "hayvancılık yılı" olarak ilan edilmesi gerektiği bildirildi.


Ankara'da 23-25 Nisan 2010 tarihleri arasında toplanan 3. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı'nın sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede, Türkiye'de hayvansal ürünlerin yeterli ve sağlıklı olarak tüketilebilmesi için önlemler alınmasının gerekliliğine değinildi. Dünyada tarım ve hayvancılığı geliştirmeden ekonomik kalkınmasını başarmış ülke olmadığı ifade edilen bildirgede, ''Bu gerçek dikkate alınarak, ülkemizde kişi başına düşen hayvansal ürün tüketiminin gelişmiş ülkelerdeki düzeye ulaşabilmesi için hayvansal üretim arttırılmalı ve hayvancılığın tarım içindeki payı yüzde 50'lere çıkarılmalıdır. Bunu sağlamak için hükümetlerden bağımsız 'Sürdürülebilir Ulusal Hayvancılık Politikaları' oluşturulmalı; bu amaca ivme kazandırmak için de 2011 yılı 'Hayvancılık Yılı' olarak ilan edilmelidir. Bu çalışmalarda hayvan sağlığı temel alınmadan yapılacak desteklemelerin hayvancılığın gelişmesine fazla bir katkı sağlamayacağı dikkate alınmalıdır'' denildi. Türkiye'de ülke nüfusu ve hayvan varlığı göz önünde alınmadan ihtiyaçtan fazla veteriner fakültesi açıldığı, veteriner fakültesi sayısının 21'e ulaştığına işaret edilen bildirgede, bu nedenle yeni fakülte açılmaması, veteriner fakültelerinde ve sağlık bilimleri enstitülerinde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim, çağdaş ölçütler, yeni yönelimler dikkate alınarak düzenleme yapılması gerektiği kaydedildi. ÖRGÜTLENME DESTEKLENMELİ Bildirgede, dile getirilen konulardan bazıları şöyle: "Veteriner hekimliği hizmetlerinin kalitesi açısından yaşamsal öneme sahip olan uzmanlık eğitimi yasal zemine oturtularak, en kısa zamanda yeniden başlatılmalı. Veteriner hekimlerin mezuniyet sonrası sürekli eğitimleri yasal düzenlemeler ile zorunlu hale getirilmeli. Muayenehane açarak serbest veteriner hekimlik yapacak veteriner hekimlerin bilgi, beceri ve meslek mevzuatı konularında belli bir mesleki tecrübe kazanmalarını sağlamak için 6 aydan az olmamak üzere staj dönemi geçirmeleri konusunda yasal düzenlemeler yapılmalı. Ülkemizin veteriner hekimliği hizmetleri, hayvancılık politikaları ve gıda güvenliği açısından dünya ile bütünleşmesi için meslek mevzuatımız, uluslararası kurallara uygun olarak yeniden düzenlenmeli. Ülkemiz hayvancılık işletmelerinin çoğunluğunu oluşturan küçük ölçekli işletmeler ile tarım ve hayvancılıkla geçinen ve artı değer üreten toplum kesimlerinin, küresel sermayenin karşısında yok olmadan yaşamlarını sürdürebilmesi için örgütlenmeleri desteklenmeli. Çiftlikten sofraya gıda güvenliği yaklaşımıyla hayvan kökenli gıdaların üretiminden tüketimine kadar gıda zincirinin her aşamasında veteriner hekim etkin olarak yer almalı. Bu amaçla Tarım ve Köyişleri Bakanlığında yeterli sayıda veteriner hekim istihdamı sağlanmalı.'' AA
<< Önceki Haber Veterinerler: 2011 hayvancılık yılı ilan edilmeli Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER