Yargıdan flaş karar: Destici'nin genel başkanlığı düşecek mi?

Mustafa Destici'nin genel başkan seçildiği BBP'nin 2020 yılındaki olaylı kongresi sonrası açılan ve yerel mahkeme tarafından reddedilen dava istinaftan döndü. Dava yeniden görülecek.

SHABER3.COM

Büyük Birlik Partisi’nde (BBP) Mustafa Destici’nin başkan seçildiği 18 Ekim 2020 tarihinde yapılan 11'inci Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi; yerel mahkemenin verdiği “usulen ret” kararını bozdu.

Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu'nun haberine göre; Olaylı kongrenin ardından Destici’nin muhalifleri YSK’ye itiraz etmişti. Büyük Birlik Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Avukat Muammer Çolak’ın kongrenin iptaline ilişkin açtığı dava ise ilk olarak Ankara 19'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25'inci Hukuk Dairesi, olaydan yaklaşık üç yıl sonra yerel mahkemenin kararını davacı lehine bozdu. Davanın yeniden görülmek üzere Ankara 19'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi.

Kararda, "Dava konusu olayda, ilçe seçim kurulu hakiminin seçimin işleyişine ilişkin verdiği kararın bir dava sonucunda verilmiş mahkeme hükmü olarak değerlendirilmesine imkân bulunmadığından kesin hükümden de söz edilemez. Bu durumda mahkemece, tarafların göstereceği deliller toplanarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle yargı yolunun caiz olmadığı gerekçesiyle davanın usulden reddine hükmedilmiş olması doğru görülmemiştir. Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile 6100 sayılı HMK’nın 353/1-a-4 maddesi uyarınca ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur” ifadelerine yer verildi.

İstinafın dosyayı iade ettiği Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava yeniden başlayacak.

Ne Olmuştu?
BBP’nin 18 Ekim 2020 tarihinde yapılan 11'inci Kongresi’nde kavga çıktı. Haşim Yanar'ın Mustafa Destici'ye karşı aday olduğu kongrede çıkan olay ile ilgili Destici’nin muhalifleri YSK’ya itiraz etti. İtirazda, Destici ve BBP’nin yönetim kadrosundaki 12 kişinin AK Parti’den milletvekili adayı gösterildiği ve adaylığı nedeniyle BBP'deki "seçimle kazanılmış siyasi parti görevlerinin sona erdiği” ileri sürülerek, kongrede BBP’deki yönetici sıfatlarını kullanarak toplantılara katılamayacağını ve oy kullanamayacağı belirtildi. Destici’nin muhalifleri, dava dosyasında Destici’nin AK Parti’den aday olmasına karşın BBP’nin makam aracını ve gayrimenkullerini kullandığı da ifade etti. Siyasi Partiler Kanunu’nun 93'üncü maddesine aykırı olarak yeterli delegenin imzasına havi genel başkanlık adaylığı başvurusu olan Haşim Yanar'ın kongre salonuna alınmadığı da belirtilen itirazda, şu ifadelere yer verildi:

"Kanunlar, parti tüzük ve parti programı çerçevesinde toplumu ve devleti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri konularında karar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak için bu tekliflerin büyük kongrede hazır bulunan üyelerin üçte biri tarafından yapılmış olması şart. Bu tekliflerin, büyük kongrece seçilecek bir komisyonda görüşüldükten sonra, komisyon raporuyla birlikte incelenip karara bağlanacağına dair hükme aykırı olarak tüzük değişikliği yapıldı. Değişiklikler görüşmeye açılmadığından lehte/aleyhte söz almak istemişse de söz verilmedi. Adı geçenler tüzüğe aykırı hareket ederek delege listelerini ilan etmedi. Katılan delege sayısından fazla parti üyesi olmayan kişilere görevlendirme yapılarak delegeler üzerinde baskı kuruldu. Kongre divan seçimi gizli oyla yapılmasına ilişkin imzalı önerge verilmesine rağmen oylama açık oyla yapıldı. Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olarak tüzük değişikliği yapıldı.”

YSK ise ilgili mevzuata atıf yaparak itirazı reddederken, bu kez Destici'nin muhalifleri aynı gerekçelerle dava açtı.
<< Önceki Haber Yargıdan flaş karar: Destici'nin genel başkanlığı... Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER