Almanya'da yeni yasa teklifi: Vatandaşlık kriterlerine 'İsrail karşıtı olunmaması' şartı eklensin

''Antisemitlerin vatandaşlığa alınmasına karşı yasa tasarısı'' Federal Almanya Parlamentosuna sunuldu.

SHABER3.COM

İsrail-Filistin savaşında Almanya’nın Israil yanlısı tutumu, vatandaşlık başvurularında “İsrail karşıtı olunmaması” şartına dair bir yasa tasarısının parlamentoda görüşülmesiyle devam ediyor.

CDU/CSU (Hristiyan Demokrat Partisi ve Hristiyan Sosyal Birliği) meclis grubu, bugün ilk kez Federal Meclis genel kurulunun gündemine gelecek olan "antisemit yabancıların ikametine son vermek ve vatandaşlığa alınmalarını önlemek için" bir yasa tasarısı sundu. Tasarı kabul edilirse "yurtdışından 'göç eden' antisemitizmin daha da güçlenmesi ve yayılmasına karşı daha iyi koruma sağlamak için" ikamet, iltica ve vatandaşlık yasalarında değişiklikler yapılacak.

Hristiyan Demokratlar, ikamet yasasına yeni bir paragrafın eklenmesini istiyor, buna göre antisemitizm kapsamındaki bir suç, sınır dışı edilmeyle sonuçlanacak. Tasarıya göre, iltica ve mülteci yasası, antisemit bir suçtan mahkumiyetin en az altı ay hapis cezasıyla sonuçlanacak ve Almanya'da insani korumanın verilmemesine veya kaybedilmesine yol açacak şekilde değiştirilecek.

Tasarıyı parlamentoya sunan meclis grubu, Alman vatandaşlığının kazanılmasının İsrail'in var olma hakkına bağlılığa ve vatandaşlığa başvuran kişinin İsrail devletinin varlığına karşı herhangi bir girişimde bulunmadığına veya bulunmayacağına dair bir beyana bağlı olmasını istiyor. Tasarıya göre, "Başvuru sahibinin antisemitik bir tutum sergilediğine dair gerçek, sarsılmaz göstergeler" söz konusuysa, vatandaşlığa kabulü açıkça reddedilmelidir.

Ayrıca Birlik, vatandaşlık yasasında "en az bir başka vatandaşlığı olan kişilerin antisemitik bir suçtan hüküm giymeleri ve en az bir yıl hapis cezasına çarptırılmaları halinde Alman vatandaşlıklarını kaybedecekleri"ne dair yeni bir vatandaşlık kaybı hükmünün yürürlüğe konulmasını istiyor.
<< Önceki Haber Almanya'da yeni yasa teklifi: Vatandaşlık kriterlerine... Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER