Denetimde Varlık Fonu "tam not" alamadı

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanı olduğu, Berat Albayrak’ın başkanvekilliğin yaptığı Türkiye Varlık Fonu’nu denetleyen bağımsız şirket, denetimde yeterli ve uygun kanıta ulaşamadığı için “tam not” vermedi.

SHABER3.COM

Sayıştay denetimine tabi olmayan Varlık Fonu’nu denetleyen KPMG isimli şirkete, BOTAŞ’ın yönetim kurulu kararı gizlilik gerekçesiyle verilmedi. 

PTT’nin 2 milyar 404 milyon TL tutarındaki para transferi işlemlerinde kullanılan banka hesapları için yeterli ve uygun denetim kanıtının elde edilemediği vurgulandı.

 KPMG isimli denetim şirketi tarafından yapılan denetim sonucunda belirlenen “sınırlı olumlu/şartlı görüşte” şunlar kaydedildi:

GİZLİLİK KILIFI

BOTAŞ’ın yönetim kurulu kararları, gizlilik nedeniyle temin edilemedi. Bu kararların temin edilememesinin 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Türkiye Varlık Fonu’nun konsolide finansal durumu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performans ve nakit akışları üzerindeki etkisi belirlenemedi.

SATIN ALMA MALİYETLERİ PAYLAŞILMADI

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ait 2 milyar 680 milyon TL tutarındaki stokların birim maliyetleri hakkında, satınalma maliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler BOTAŞ yönetimi tarafından gizlilik nedeniyle paylaşılmadığı için yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilemedi.

DAVALARIN KARŞILIĞI AYRILMADI

BOTAŞ aleyhine devam eden 2 milyar 324 milyon TL olan davalarda konsolide finansal tablolarda karşılık ayrılmadığı görüldü. Bu davalara ilişkin davacı/davalı bilgisi, davanın tutarı, geldiği aşama, davanın kaybedilmesi veya kazanılması halinde olası risk durumu gibi detay bilgiler temin edilemedi. BOTAŞ arsalarına ilişkin olarak açılan toplam tutarı 1 milyar 11 milyon lira olan davalara konsolide finansal tablolarda karşılık ayrılmadı. Bu davalara ilişkin de detay bilgilere ulaşılamadı.

STOK KUŞKUSU

BOTAŞ ve Türkiye Varlık Fonu’nun bağlı ortaklığı Eti Maden İşletmelerine ait olan dönem sonundaki fiziki stok sayımı gözlemlenemedi. 2 milyar 680 milyon TL ve 570 milyon TL tutarında olmak üzere toplam 3 milyar 250 milyon TL olarak gösterilen stokların miktarına ilişkin olarak tatmin edici bir kanaate ulaşılamadı.

KPMG ‘nin PTT ile ilgili raporunda ise denetim için yeterli kanıta ulaşılamadığı belirtildi. Rapordaki tespitlerden bazıları şöyle:

2 MİLYAR 404 MİLYONLUK TRANSFERİN KANITI YOK

PTT’nin 287 milyon lira tutarındaki ticari borçları ile ilgili teyit mektupları temin edilemedi. TVF’nin ticari borçları içerisinde gösterilen PTT’nin 2 milyar 404 milyon TL tutarındaki para transferi işlemlerinde kullanılan banka hesapları için yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilemedi. 

1 milyar 179 milyon TL tutarındaki çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıkların hesaplanması ile ilgili yeterli bilgi sağlanamadı. Ayrıca PTT’ye hizmet veren taşeronların yaklaşık 14 bin çalışanı için herhangi bir karşılık ayrılmadığı görüldü. 

PTT’nin 3 milyar 142 milyon TL tutarındaki posta ve kargo hizmeti geliri hakkında veri kaynağı ile muhasebe ve sistemleri arasındaki mutabakat farklarına ilişkin yeterli ve uygun denetim kanıtına ulaşılamadı.
<< Önceki Haber Denetimde Varlık Fonu "tam not" alamadı Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER