Fethullah Gülen Hocaefendi imzalı Kırık Testi serisinin yirminci kitabı çıktı

Fethullah Gülen Hocaefendi‘nin Kırık Testi serisinin 20. kitabı olan Işık-Karanlık Devr-i Daimi kitabı çıktı

SHABER3.COM

Fethullah Gülen Hocaefendi imzalı Kırık Testi serisinin yirminci kitabı çıktı. Işık-Karanlık Devr-i Daimi ismini taşıyan bu kitap, okurlarına Müslümanca duruşu hatırlatıyor. 

Eserde, her ferdin Allah’a kars¸ı yerine getirmesi gereken kulluk vazifesi ve zamana, s¸artlara go¨re eda edilmesi gereken i’la^-yı kelimetullah davası ele alınıyor. “Maiyyet-i Ca^na^n”, “Kulun Allah’a En Yakın Oldugˆu An”, “Kibir Marazı”, “Yitik Cennetimiz: Kulluk S¸uuru”, “Enaniyetten Sıyrılma” gibi başlıklar, Allah kars¸ısında sergilenmesi gereken dogˆru kulluk tavrını bizlere anlatıyor.  “Bize Yapılanlar ve Bizim Yapmamız Gerekenler”, “Tebligˆde U¨slup Problemi”, “Yas¸atma I·dealinin Temsilcileri”, “Cebri^ Hicret ve Cihad”, “Tarih S¸uuru ve Gelecegˆin I·ns¸ası”, “O¨ndekilerin Sorumlulugˆu ve Mes¸veret” gibi yazılar ise i’la^-yı kelimetullah davasının o¨nemi ve metodu u¨zerinde duruyor.
Eser, bu konuların yanı sıra, Ha^bil ile Ka^bil kıssasından alınması gereken dersleri nazara veriyor. Gu¨nu¨mu¨z du¨nyasında fıkıh alanında yapılması gereken c¸alıs¸malar u¨zerinde duruyor. Dinde kolaylıgˆın esas olmasının ne anlama geldigˆini izah ediyor, din kardes¸ligˆinin gereklerini ele alıyor. Mu¨slu¨manları du¨nya sevgisine kars¸ı ikaz ediyor ve gu¨nu¨mu¨zde yas¸anan zulu¨m ve baskılar kars¸ısında nasıl bir tavır alınması gerektigˆi konusunda da rehberlik yapıyor.
I·mtihanların imtihanları takip ettigˆi bu c¸agˆda, muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, Işık-Karanlık Devr-i Daimi kitabıyla bizlere ışık tutuyor. 


<< Önceki Haber Fethullah Gülen Hocaefendi imzalı Kırık Testi serisinin... Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER