Merkez Bankası'na sınırsız yetki verildi

Finansal piyasalardaki kişi ve kurumlara verilecek cezaları arttıran, imza yetkisini sınırlayan ve bazı yetkileri Merkez Bankası’na veren bankacılık kanununda değişiklik öngören düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti.

SHABER3.COM

Bankacılık kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklik öngören 40 maddelik "Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklif ile Varlık Fonu'na kredi sınırlamalarına takılmadan borçlanma imkanı gelirken, finansal piyasalardaki kişi ve kuruluşlara "manipülasyon ve yanıltıcı işlemler" gerekçesiyle verilecek cezalar arttırıldı.

Düzenleme ile kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, kart çıkaran kuruluşların, talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına kart vermeleri, kart çıkaran kuruluşların, kart hamilleri talep etmedikçe kart limitlerini artırmaları halinde 25 bin liradan 50 bin liraya kadar, koruyucu hükümlere aykırılık halinde 50 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Yasa teklifiyle bankaların kredi, mevduat, dış ticaret, transfer, nakit yönetimi ve kredi kartı gibi tüm faaliyetlerinden her ne ad altında olursa olsun aldıkları ücret, masraf ve komisyonların belirlenmesi yetkisi Merkez Bankası'na veriliyor.

Yasa teklifiyle izinsiz mevduat toplamaya karşı internet sitelerine erişimin engellenmesi hükmü getiriliyor.Bankacılık sistemini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen banka mensuplarının imza yetkisi geçici olarak kaldırılabilecek. Ayrıca bankaların aldığı komisyonların belirlenmesi yetkisi de Merkez Bankası'na veriliyor.

Sistemik önemi haiz bankaların kendiliğinden, faaliyetleri ve üstlendikleri risklerle uyumlu olarak gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuz gelişmeler karşısında alacakları önlemleri içeren planları hazırlayarak uygulaması öngörülüyor.

Gerçek kişilere ait kişisel veriler ve tüzel kişilere ait bilgilerin müşteri sırrı haline geleceği netleştirilmekte, sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan haller haricinde müşteri sırrı ya da banka sırrı niteliğinde olan her türlü verinin, yurt dışındaki üçüncü taraflar ile paylaşılması ya da bunlara aktarılması konusunda Kurula, ekonomik güvenliğe ilişkin yapacağı değerlendirme sonrasında yasaklama getirme yetkisi verilecek.

Bankaların faaliyetlerini yürütmede kullandıkları bilgi sistemleri ve bunların yedeklerinin yurt içinde bulundurulması hususunda Kurul, karar almaya yetkili kılınıyor.
<< Önceki Haber Merkez Bankası'na sınırsız yetki verildi Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER