Şirketlere deprem vergisi geldi

Deprem yaralarının sarılması amacıyla Kurumlar Vergisi mükellefi olan şirketlere ek vergi geldi. TBMM Genel Kurulunda gece yarısı önergesiyle getirilen ek vergi, şirketlerin 2022 yılı gelirleri için verecekleri beyannamelerinde indirim konusu yapılan indirim ve istisnalar üzerinden yüzde 10 oranında tahsil edilecek.

SHABER3.COM

Ek vergiyi depremde hasar gören 11 ile kayıtlı şirketler dışında kalan ve sayıları 22 bin civarında olduğu tahmin edilen tüm Kurumlar Vergisi mükellefleri ödeyecek.

Ek vergi alınacak istisna alanları; iştirak kazançları istisnası, yatırım fon ve ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazanç istisnası, emisyon primi istisnası, taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası, yurt dışından elde edilen ve bazı şartları taşıyan kazanç istisnaları, serbest bölge ve teknoloji geliştirme bölgesi kazanç istisnası şeklinde sıralanıyor.

EK VERGİ HESAPLANACAK
Bunların dışında yatırım indirimi, Ar-Ge indirimi, nakdi sermaye indirimi gibi indirimler üzerinden de ek vergi hesaplanacak. Ayrıca indirimli kurumlar vergisine tabi matrah üzerinden de ek vergi alınmayacak.

Ek vergi sadece şirketlerden tahsil edilecek, Gelir Vergisi mükellefleri herhangi bir ek vergi ödemeyecek. Dolayısıyla ücret, kira, gayrimenkul gibi kazançları elden edenlerden deprem vergisi alınmayacak.

YARDIMSEVER İŞVERENE TEŞVİK
Kabul edilen bir başka önergeyle de depremden kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babası etkilenen hizmet erbabına işverenler tarafından Temmuz ayı sonuna kadar yapılan ayni yardımlar ile 50 bin lirayı geçmeyen nakdi yardımlardan prime esas kazanca dahil edilmeyecek ve damga vergisi de alınmayacak.

Evini depremzedeye bedelsiz olarak tahsis eden ev sahiplerinden de emsal kira bedeli uygulanmak suretiyle alınan vergiler tahsil edilmeyecek. Depremde ya da daha sonra yaşamını yitiren depremzedelerin mirasçılarından bireysel emeklilik ve benzeri ödemelerde gelir vergisi alınmayacak. Bu kişilere ayrıca veraset ve intikal vergisi uygulanmayacak.

Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz hale gelen taşıtlara ilişkin vergi, katkı payları ve alacakların faizleri silinecek, üzerlerindeki vergi hacizler kaldırılacak.

<< Önceki Haber Şirketlere deprem vergisi geldi Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER