GÖNÜL DÜNYAMIZIN SESİ: RADYO MEHTAP


Aşağıdaki yazıyı Fethullah Gülen Hocaefendi’nin birkaç yazısından derledim ve Radyo Mehtap’ın yayın hayatına başlaması vesilesi ile okuyucularımızla paylaşıyorum.. Varlığın özü, usâresi insan; kâinatların fihristi ve hülâsası da insandır. Mevcudatın merkez noktasını insan tutar; canlı-cansız diğer her nesne ise onun çevresinde iç içe halkalar teşkil ederler. Varlığa hükmedip tasarrufta bulunma konumunda yaratılan o, maddede mânânın bütün hususiyetlerini ortaya çıkarıp yaratıcıya armağan eden de odur. İnsanoğlu kendi sıfat ve tavırlarının çocuğudur. Onun iyi veya kötü vasıflarından hangisi galebe çalarsa o da, o türden vasıf ve davranışlar göstermeye başlar. İnsan kâinatın hem çekirdeği hem meyvesidir; dolayısıyla her şey insanla başlar. Yeryüzüne daima yağmur yağar. Ama yağmur bulutları rahmete liyakatli yerleri kollar. İçtimaî hayattaki fırtına, buhran, ıstırap, sıkışma ve tazyikler de bulutların sıkışması gibi bir kıvama gelir ve netice itibarıyla nerede rahmet teveccühü varsa oraya sürüklenirler. Müslümanlar sadece birer kültür Müslümanı ise; ruhlarını aydınlatamamış, kafalarını yenileyememiş, İslâm için hiçbir çilesi, hiçbir ıstırabı olmayan ve hususiyle de “Ne olacak milletimin şu acıklı hali?” deyip fikir çilesi çekmeyen insanlarsa, rüzgârlar rahmet muştuları getirme yerine felâket haberleri taşıyacaktır. Bundan dolayı, her şeyden önce inananlar doğru inanmalı ve birer muhasebe insanı olmalıdır. Mü’minler, çok samimî ve yürekten inanmalı; Onu görenler “Bu ciddî adamda ciddiyetsizlik olamaz, bu temiz yüzde yalan bulunamaz” demeli. Evet, on bir havarinin bütün dünyayı sarsmalarındaki büyü, samimiyetleridir; hallerindeki inandırıcılıktır. Sahabe efendilerimizin kısa zamanda bütün dünyaya iman nuru götürebilmelerinin ve gittikleri her yerde hüsn-ü kabul görmelerinin en önemli sebebi mü’mince tavırlarıdır. Asırlar sonra, Üstad’ın talebeleri de ihsan duygusuyla yaşama, ihlâs ve samimiyetle dopdolu olma örneği sergilemişlerdir. Evet, bizim Kur’ân’a çok ihtiyacımız var; biz Kur’ân’sız edemeyiz. Tavırlarımızda inanmış bir insan görüntüsünün olmaması, başkalarını da yanıltıyor. Mü’mince tavır, kalplerimizin beslenmesi açısından çok önemlidir. O mükemmel “Kitap”, ancak mükemmel bir temsilci kadrosuyla sesini soluğunu duyurabilir. Bugün bizde de akıl var, mantık var; ilim, fen ve teknoloji açısından eskilerden çok daha ileriyiz; fakat eskilerin taşıdığı yürek yok bizde. Cuma günü yayın hayatına başlayan Radyo Mehtap, yüreklere fer olmaya, insanı sağlam kaideler üzerine oturtmaya, samimi hayatlardan örnekler sunmaya, çekirdekten, çınardan ve meyveden haberler vermeye, gönül dünyamızın kapılarını harikulade eserlerle aralamaya, vicdanları genişletmeye, ruhları inceltmeye, bu sözlerde yalan olmaz dedirterek âşık-maşuk arasında köprüler kurmaya, yarım asırdır minberden yükselen, gökkubeyi dolduran, herkesi kucaklayan sese zarf olmaya, hane hane o sesi adrese teslim duyurmaya aday. Lütfen frekanslarınızı “gönül dünyamızın sesine” ayarlayın ve dualarınızı eksik etmeyin.
<< Önceki Haber GÖNÜL DÜNYAMIZIN SESİ: RADYO MEHTAP Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER