Sağlık sistemi kilitlendi: Tedavi olabilirsiniz ama bir yıl sonra!

Kamu hastanelerinin yoğunluğunun her geçen gün artması muayene, tetkik ve ameliyat randevularının aylar, hatta yıllar sonrasına verilmesine neden oluyor. Yurttaş “Tedavi olmak artık neredeyse imkansız” diye tepki gösterdi.

SHABER3.COM

AKP iktidarının o¨vu¨ndu¨gˆu¨ Sagˆlıkta Do¨nu¨s¸u¨m Programı, kamu hastanelerindeki sagˆlık hizmetlerini adeta durma noktasına getirdi. Kamu hastanelerinden ultrason, tomografi, go¨z ameliyatı, kolonoskopi gibi is¸lemlerde 6 ay ile 1 yıl arasında verilen randevu tarihleri hastaları peris¸an ediyor. Hastalar “Parası olan o¨zel hastanelere gidiyordu artık o da c¸ok mu¨mku¨n degˆil. Paramız yoksa mecburen randevuları bekliyoruz" dedi.

RANDEVU SENEYE

Sevk sisteminin kaldırılması, muayene su¨relerinin 3-5 dakika ile sınırlandırılması, kamudaki hekimlerin pek c¸ogˆunun istifa etmesi ya da emekliligˆe ayrılması, o¨zel hastane fiyatlarının giderek artması, ekonomik kriz nedeniyle ithal olan tıbbi ve medikal malzemenin bulunamaması gibi pek c¸ok neden kamu hastanelerindeki kuyrukları artırdı. Bu durum da muayene ve ameliyat randevularının aylar sonrasına verilmesine yol ac¸tı. I·stanbul’da go¨z muayenesi ic¸in 2 hafta sonrasına randevu bulan bir yurttas¸, "Tek go¨zu¨mde katarak var ve ameliyat olmam gerektigˆi so¨ylendi. Bir yıl sonrasına randevu verildi" dedi. CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgu¨zel ise o¨zetle s¸unları kaydetti: “Bir hasta Ordu’da bir devlet hastanesinde muayeneye gidiyor. Doktor karacigˆerindeki bir rahatsızlıktan s¸u¨phelenip ultrason istiyor. Ultrason ic¸in verilen randevu tarihi 4 Ocak 2024. Hasta bu ultrasonu yaptırabilirse sonucu doktora go¨stermek ic¸in ayrıca randevu alacak. Belki ilave olarak doktor tomografi isteyecek. Onun ic¸in ayrı bir randevu alacak ve daha sonra tomografi raporunu go¨stermek ic¸in tekrar randevu alacak. Hastane bulsan doktor, doktor bulsan randevu, randevu bulsan ilac¸ yok."

O¨ZELLERE GİDİLMİYOR

Tu¨rk Tabipleri Birligˆi (TTB) I·kinci Bas¸kanı Doc¸. Dr. Ali I·hsan O¨kten, "Yas¸ananlar, iktidarın ısrarla 21 yıldır uyguladıgˆı sagˆlık sisteminin bir sonucu" diye konus¸tu. O¨kten, s¸o¨yle devam etti: "Sagˆlıkta Do¨nu¨s¸u¨m Programı ve kıs¸kırtılmıs¸ sagˆlık politikaları devam ettigˆi mu¨ddetc¸e o¨zellikle kamudaki sorunlar devam edecek. Koruyucu sagˆlık hizmetlerini yani birinci basamagˆı o¨nceleyen bir sagˆlık sistemini gu¨c¸lendirmeden, tedavi edici hizmeti o¨n plana alan bir sistem ile devam ettirdigˆimiz su¨rece bu sorunlar devam edecek. Ayrıca her gec¸en gu¨n zam, pahalılık derken vatandas¸ artık o¨zel hastanelere de gitmiyor, kamu hastanelerine gidince buradaki yogˆunluk da artıyor. Do¨viz kurunun artması ile birlikte medikal malzeme ve ilac¸ sorunu bu¨yu¨yor. Bu durum da ameliyatların ertelenmesine neden olabiliyor, randevular uzayabiliyor."

I·stanbul Tabip Odası o¨nceki do¨nem yo¨netim kurulu u¨yesi Dr. Gu¨ray Kılıc¸ ise o¨zetle s¸unları kaydetti: "Kamu sagˆlık hizmeti konsepti anlayıs¸ı ortadan kalktı. Hem yoksulluk, hem yeterli beslenmeme, hem hijyen gibi durumlardan salgın hastalık artışa geçti. Bir taraftan kışkırtılmış sağlık talebi, diğer taraftan bu durumlar kamu yoğunluğunu artırdı. Kaotik hal ortaya çıkmaya başladı. Eskiden orta sınıf ‘üç kuruşu biriktireyim özele gideyim’ derken artık bu tamamen azaldı. Sadece özel hastaneye giden orta sınıf daha da yoksullaştığı için bu kesimde kamuya gidince yoğunluk da arttı."

TOMOGRAFİ RANDEVUSU BULAMIYOR

Antalya’da yas¸ayan Feride Kandan’ın mayıs ayında dis¸inde agˆrı bas¸ladı. Agˆrı kesicilere ragˆmen agˆrısı dinmeyen Kandan’a halk arasında ‘delirten hastalık’ olarak bilinen ‘Trigeminal Nevralji’ olabilecegˆini so¨ylendi. Kandan, “Tanı konulması ic¸in tomografi c¸ekilmesi gerekiyor. Ancak eylu¨l ayına randevu veriyorlar" dedi.


<< Önceki Haber Sağlık sistemi kilitlendi: Tedavi olabilirsiniz ama bir... Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER