TBB ‘Zamlar, şirketlerin karı için’ deyip Danıştay'a dava açtı

Elektrik faturalarındaki fahiş zamlara karşı Danıştay’a dava açan Türkiye Barolar Birliği, zamlar hakkında, “asıl amacın ise elektrik şirketlerinin kâr marjının arttırılması olduğu açık ve tartışmasızdır” dedi.

SHABER3.COM

Türkiye Barolar Birliği (TBB), elektrik fiyatlarındaki fahiş zamlara karşı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararlarının iptali için Danıştay’a dava açtı.

TBB’den yapılan açıklamada elektriğin ticari mal değil kamusal ve toplumsal hizmet olduğu belirtildi. Elektriğin yaşam ve tüketici hakkı olarak kamu yararına uygun olarak tüketiciye sunulması gerektiği belirtilerek, "Elektrik Piyasası Kanunu’nun 1'inci maddesi ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 1'inci maddesine göre; elektriğin tüketicilere ve topluma yeterli, kaliteli, sürekli, çevreye uyumlu şekilde ve düşük maliyetli verilmesi gerekmektedir. Bu durum, aynı zamanda sosyal hukuk devletinin de gereğidir” ifadeleri kullanıldı.

Birgün'ün haberine göre açıklamada, zamlara karşı açılan davaya ilişkin şunlar söylendi: “Anayasa'ya, mevzuata, evrensel tüketici haklarına, kamu yararına ve sosyal devlet anlayışına tamamen aykırı, fahiş elektrik zamları getiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından iptal davası açılmıştır.”

TBB, dava dilekçesinde “elektrik şirketlerine yapılan zamların üç katına tekabül eden vatandaşa yansıtılan bu zamların, gerekçe olarak gösterilen enerji sektöründeki ciddi maliyet artışlarının ötesine geçtiği, asıl amacın ise elektrik şirketlerinin kâr marjının arttırılması olduğu açık ve tartışmasızdır. Gerekçeden yoksun ve sosyal hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayan düzenlemelerin iptali gerektiği kuşkusuzdur” dedi.

İptali talep edilen EPDK kararlarının Anayasa’da düzenlenen “Sosyal devlet” ve “Hukuk devleti” ve “eşitlik” ilkelerine aykırı olduğunu belirten TBB, EPDK kararlarının yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep etti.
<< Önceki Haber TBB ‘Zamlar, şirketlerin karı için’ deyip Danıştay'a... Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER