TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü, yaşlılık istatistiklerini açıkladı


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Erzurum Bölge Müdürlüğü 'İstatistiklerle Yaşlılar 2015' istatistiklerini açıkladı.

Yaşlı nüfus oranı 2015 yılında Erzurum'da yüzde 8,2; Erzincan'da yüzde 11,8; Bayburt'ta yüzde 10,8 oldu. Erzurum'da toplam nüfus 762 bin 321; Erzincan'da toplam nüfus 222 bin 918; Bayburt'ta toplam nüfus 78 bin 550. Erzurum'da yaşlı nüfusu 62 bin 217; Erzincan'da yaşlı nüfusu 62 bin 217; Bayburt'ta yaşlı nüfusu 8 454 olarak açıklandı.

Yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2015 yılında 6 milyon 495 bin 239 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2014 yılında yüzde 8 iken 2015 yılında yüzde 8,2'ye yükseldi. Yaşlı nüfusun yüzde 43,8'ini erkek, yüzde 56,2'sini kadınlar oluşturdu.

TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Türkiye'de yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il 2015 yılında, yüzde 18,1 ile Sinop oldu. Sinop'u yüzde 16,8 ile Kastamonu ve yüzde 15,7 ile Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,1 ile Hakkari oldu. Hakkâri'yi yüzde 3,1 ile Şırnak ve yüzde 3,6 ile Van izledi.

EĞİTİMLİ YAŞLI NÜFUS ORANI ARTTI

Eğitim durumuna göre yaşlı nüfus incelendiğinde, 2013 yılında yaşlı nüfusun yüzde 41,2'si ilkokul mezunu, yüzde 4,1'i ortaokul veya dengi okul mezunu, yüzde 4,9'u lise veya dengi okul mezunu, yüzde 4,7'si yüksekokul veya fakülte mezunu iken 2014 yılında ilkokul mezunu olanların oranı yüzde 42,1'e, ortaokul veya dengi okul mezunu olanların oranı yüzde 4,3'e, lise veya dengi okul mezunu olanların oranı yüzde 5,2'ye, yüksekokul veya fakülte mezunu olanların oranı ise yüzde 5,1'e yükseldi. Yaşlı nüfusun eğitim durumu cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu gözlendi. Tüm eğitim düzeylerinde yaşlı erkek nüfus oranının yaşlı kadın nüfus oranından daha yüksek olduğu görüldü.

Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre 2008 yılında obez yaşlıların oranı yüzde 23,1 iken bu oran 2014 yılında yüzde 26,2'ye yükseldi. Ölüm nedeni istatistiklerine göre 2014 yılında ölen yaşlıların yüzde 46,7'si dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada yüzde 16,9 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise yüzde 12,8 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti.

Eşdeğer hane halkı kullanılabilir medyan gelirinin yüzde 60'ına göre hesaplanan yoksulluk oranı 2014 yılında Türkiye geneli için yüzde 21,8 iken bu oran yaşlı nüfus için yüzde 18,3 olarak gerçekleşti.

Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyet bazında incelendiğinde, erkeklerde artış kadınlarda düşüş olduğu gözlendi. Yoksul yaşlı erkek nüfus oranı 2012 yılında yüzde 17,7 iken bu oran 2014 yılında yüzde 18,3'e yükseldi. Yoksul yaşlı kadın nüfus oranı ise 2012 yılında yüzde 19,4 iken bu oran 2014 yılında yüzde 18,2'ye düştü.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre yaşlı bireylerin 2015 yılında en önemli mutluluk kaynağı yüzde 66,8 ile aileleri oldu. İkinci sırada gelen mutluluk kaynağı ise yüzde 16,5 ile çocukları oldu. CİHAN
<< Önceki Haber TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü, yaşlılık istatistiklerini... Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER