Leyle-i Kadir

"Kadir gecesinin kadrini, kıymetini bilin ki, kadriniz bilinsin. Bir ömür boyu devam eden kulluğun içine Allah (cc), her yıl öyle bir gece gizlemiştir ki, o “kadir gecesi”dir. Bin aydan daha hayırlıdır. Mü’min her gece ve gündüzü kadir bilip ihya etmelidir ki, bu şereften mahrum olmasın."

SHABER3.COM

Mehmet Ali Şengül | samanyoluhaber.com
Leyle-i Kadir

*Korona tedavisi için hastanede bulunan Mehmet Ali Şengül Hocamız'ın geçtiğimiz yılki Kadir Gecesi için yazdığı yazıyı tekrar yayınlıyoruz*

Allah’ın yarattığı bütün mahlukata karşı, rahmet ve merhametinin tezahürü olarak gördüğümüz, kainattaki cari fizik kanunları gereği toprağın bağrına atılan her tohum bire on, bire yüz, bire yediyüz... meyve verdiği gibi, Allah’a gönülden inanan, saygıda kusur etmeyen, emir ve yasaklarına karşı vefa ve sadakatlı olan kullarına karşı da, yaptıkları her hasenenin sevabı olarak bire on, bire bin ve binler ve hususiyle ahiret pazarı olarak inandığımız mübarek gece ve gündüzlerde, bilhassa “Leyle-i Kadir” de otuz bine kadar sevapla kullarını mükafatlandırmaktadır.

Hz Allah (cc) kendisiyle rekabet edilmesi mümkün olmayan Kur’an-ı Muciz-ül beyanda Kadir suresiyle bu müjdeyi vermektedir.
“Biz Kur’anı Kadir gecesi indirdik. Bilir misin nedir kadir gecesi? Bin aydan daha hayırlıdır kadir gecesi! O gece Rablerinin izniyle ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner... Artık o gece bir selamettir gider... Ta tan ağarana kadar...” 

İnsanlığın iftihar tablosu Efendimiz(sav); “Kim kadir gecesini, sevabını umarak ihlas ile ibadetle ihya ederse; geçmiş günahları affedilir.” buyurmaktadır. 

Hz Aişe validemizin (r.anha); Ya Resulallah kadir gecesini idrak edersem ne şekilde dua edeyim? sorusuna, ( Allahümme inneke afüvvün, kerimün, tuhibbül afve fa’fü anni) “Allahım sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle” cevabını vermiştir.

Kadir gecesinin kadrini, kıymetini bilin ki, kadriniz bilinsin. Bir ömür boyu devam eden kulluğun içine Allah (cc), her yıl öyle bir gece gizlemiştir ki, o “kadir gecesi”dir. Bin aydan daha hayırlıdır. Mü’min her gece ve gündüzü kadir bilip ihya etmelidir ki, bu şereften mahrum olmasın.

Kadir gecesi meleklerin kutladığı bir gecedir. O gece o kadar çok melek iner ki, bu iniş şafak atıncaya kadar devam eder. İnsan da o gecenin hakkını vererek değerlendirmelidir ki, meleki duyguları inkişaf edebilsin. Yürekten hüşyar bir gönülle Allah’a el açarak, sadakat ve ihlasla yalvarmalıyız ki, o sonsuz rahmetten nasibimizi ve hissemizi almış olalım. 

Bazı zaman ve mekanlarda yapılan ibadetler, cüziyetten çıkıp külliyet kesbeder, zılliyetten çıkıp asliyete inkılap eder. Hudutta bir saat nöbet bir sene ibadet sevabı kazandırdığı gibi, bir saat tefekkür de bir sene ibadet sevabı kazandırır. Kadir gecesi gibi mübarek bir geceyi ihya eden bir insan, bin ayı ihya etmiş gibi sevap kazanma şansına sahip olabilir. 

Her iyiliğin bir ağırlığı ve değeri vardır. Bu fırsat iyi değerlendirilmelidir. Küçük gibi görünen nice günah ve kötülükler vardır ki, insanın hüsrana uğramasına sebebiyet verebilir. Bir kadının çölde susuz kalmış bir köpeğe su vermesiyle kurtulduğu gibi, yine bir kadının ölünceye kadar hapsettiği bir kedi yüzünden azaba uğrayıp kaybetmesi gibi.

Kadir gecesi Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde bulunan en kıymetli bir gecedir. Bu gece sadece Ümmeti Muhammed’e mahsustur. Efendimiz (sav) diğer ümmetlerin uzun ömürlü olup çok ibadet etmelerine mukabil kendi ümmetinin ömrünün kısalığı karşısındaki mahzuniyetine cevap olarak bin aydan daha hayırlı kadir gecesi verilmiştir.

Mü’min bu geceyi ve hayatımızın diğer gecelerini ihya adına ilimle, kaza namazlarıyla, Kur’anı derin bir şuurla okuyarak, dua ve tevbe ederek, sadakalar vererek, fakir ve yetimleri sevindirerek  meşgul olmalı ve fani hayatını ebedi hayatı adına yatırım yapma gayreti içinde olmalıdır. 

Allahü teala kameri bütün seneyi dolaşacak şekilde yerleştirmiş. Böylece oruç ve kadir gecesi de senenin her gününe uğramaktadır. Bu gece bütün mü’minler affolur, yalnız şunlar müstesna; falcılık ve kahinlik yoluyla gelecekten haber verenler, büyü yapan ve yaptıranlar, ana babaya asi olanlar, içkiye kumara ve zinaya devam edenler.

Bir ramazan-ı Şerif daha geldi geçiyor, insan için yeniden yenilenme ve dirilmeye vesile olan bu mübarek ay ve kadir gecesi büyük bir fırsattır onu iyi değerlendirmeliyiz. 

Küçük çocukların, piri fanilerin katledildiği, anaların gözyaşı döktüğü ve kardeşin kardeşe gözünü kırpmadan kıydığı zorlu bir süreçten geçtiğimiz muhakkak. Akan kan ve gözyaşının, irtikab edilen zulmün ve ihanetin ve gözyaşının durması için bu mübarek gün ve gecelerde kalbimiz dilimize gelircesine dua etmeli Allahtan af dilemeliyiz. Kur’anımızla irtibatımızı daha çok kuvvetlendirerek kazanma kuşağında kaybetmemeye gayret etmeliyiz.

Çok sevdiğimiz, bir yıl yolunu gözetip dört gözle beklediğimiz, aziz misafirimiz yavaş yavaş elveda demeye yüz tuttuğu şu günleri vesile yaparak, kadir gecenizi ve bayramınızı kutlar, ülkemiz, alemi İslam ve bütün insanlık hakkında hayırlara vesile olmasını dilerim.

Bin aydan faziletli, ne kadar kadri yüce!
Sayısız günahkar kul, affa uğrar bu gece

ÖNE ÇIKAN HABERLER