Merkez Bankası'nın para politikası araçlarını doğrudan belirmesi esas olacak


Başbakan Ahmet Davutoğlu TBMM Genel Kurulu'nda 64. Hükümetin programını açıklıyor. 160 sayfalık programda yeni anayasadan, ekonomiye, bilim teknolojiden, yaşanabilir şehirlere kadar birçok bölüm bulunuyor. Programa göre enflasyon hedeflemesi, temel para politikası rejimi olmaya devam edecek. Enflasyon hedefleri, hükûmeti ve Merkez Bankası tarafından üçer yıllık vadeler için belirlenecek. Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi, esas olmaya devam edecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı. Kahraman, 64. Hükümet Programını okumak üzere Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu kürsüye davet etti. Davutoğlu, 160 sayfalık hükümet programını okudu.

Hükümet programı Sunuş, Demokratikleşme ve Yeni Anayasa, İnsani Kalkınma ve Nitelikli Toplum, İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi, Bilim, Teknoloji ve Yenilikçi Üretim, Yaşanabilir Şehirler ve Sürdürülebilir Çevre, Vizyoner ve Öncü Ülke, Sonuç olmak üzere 8 bölümden oluşuyor. Programın Demokratikleşme ve Yeni Anayasa bölümünde Temel Hak ve Hürriyetler, Yeni Anayasa, Yönetim Modeli ve Başkanlık Sistemi, Adalet Sisteminde Dönüşüm, Güvenlik, Yönetişim, Şeffaflık başlıkları altında yapılacak çalışmalar sıralandı.

Enflasyon hedeflemesi, temel para politikası rejimi olmaya devam edecek. Enflasyon hedefleri, hükûmetin ve Merkez Bankası tarafından üçer yıllık vadeler için belirlenecek. Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi, esas olmaya devam edecek. Finans alanında ihtisas mahkemeleri kurulacak. Finans piyasalarında gereksinim duyulan bilişim teknolojileri ürünlerini geliştirmek üzere 'Teknoloji Geliştirme Merkezi' kurulacak. İstanbul Tahkim Merkezi'ni faal hale getirilecek. Kamuda taşıt edinim ve kullanımında yerindelik ve etkinliğin sağlanmasına yönelik tedbirler alınacak. Kamuda hizmet binası ediniminde uyulacak yöntem, kriter, usul ve esasları belirlenecek. Akılcı ilaç kullanımını yaygınlaştırılacak, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini geliştirilecek. Kayıt dışı ekonominin boyutunu ölçerek, kayıt dışılığın yol açtığı etkileri araştıracak ve bir envanter çalışması yapılacak.

Gümrük kapılarını ve gümrükleri modernize ederek yenilenecek. Kapasite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla, imalat sanayii makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnası getirilecek. Bireysel emeklilik sisteminde kesinti oranlarını uluslararası düzeylere yaklaştırılacak ve sistemde 'otomatik katılım sistemi' pilot çalışması yapılacak. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarında basitleştirme ve uygulama birliği sağlanacak. Türkiye'de iş ve yatırım ortamına ilişkin altyapıyı geliştirerek, hukuki süreçlerin daha kısa zamanda sonuçlanması sağlanacak. İŞKUR tarafından düzenlenen aktif iş gücü programlarının etkinliği artırılacak.

Tarımsal destekleri, 190 adet tarım alt havzasında, iklim, toprak ve topografyanın yanı sıra, mevcut su potansiyeli ve bitkilerin su tüketimini de dikkate alarak, alt havzalar düzeyinde, bölgesel ve ürün bazında düzenlenecek. Yemde ve gübrede KDV kaldırılacak. Genç çiftçilerin proje karşılığı 30 bin lira karşılıksız destek verilecek. Çiftçilere seralarının modernizasyonu için faizsiz kredi verilecek. Tarım arazileri ve verimli ovaları koruyacak 'Arazi Kullanım Planları' ve 'Ovalarımızın Belirlenmesi' çalışmaları tamamlanacak. 14 yeni araştırma merkezi kurulacak.
Nükleer enerjide somut adımlar atarak 4.800 MW gücünde Akkuyu'da ve 4.480 MW gücünde Sinop'ta olmak üzere 2 adet nükleer santralin yapılması için anlaşma imzalandı. Bu iki santrale ek olarak görüşmeleri yürütülen 3. santralin yapımına bu dönemde başlanacak. Tüm illerde konut sektörüne doğal gaz iletiminin tamamlanması planlanıyor. Doğal gaz depolama kapasitesini artırılacak. Bu kapsamda, yapımı devam eden Tuz Gölü Yeraltı Depolama Projesi'ni tamamlanacak. Kömür ve jeotermal gibi yerli kaynakların potansiyelinin tespitine yönelik arama faaliyetleri azami düzeye çıkarılacak. Kaya gazı konusunda ise kapsamlı araştırma faaliyetleri yürütülmesi sağlanacak.

Milli Bölgesel uçak yapımına başlanacak. Uydu Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezimizde yerli uydu (Türksat 6A) üretimi tamamlanacak. Türksat 5A uydusunun yapımına başlanacak. Ülkemizdeki havacılık ve uzay alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi, yeni teknolojilerin takip edilerek kullanılması ve projelerde koordinasyonun sağlanması amacıyla Türkiye Uzay Ajansı kurulacak. Ülkemizin bölgesinde transit liman üssü olmasını teminen kıyıların büyük ölçekli limanların tesis edilmesini sağlanacak. Bu kapsamda 3 büyük denizde 3 büyük liman inşa edilecek. Tarım ürünleri ticaretine yeni bir boyut kazandıran 'Hal Kayıt Sistemi' ve 'Lisanslı Depoculuk Uygulaması' önümüzdeki dönemde yaygınlaştırılmaya devam edilecek. Tarladan sofraya ticarette güven tesis edilecek. Kış Turizmi Master Planı hazırlanarak, kış turizmine ilişkin yatırımların bütüncül bir şekilde planlanması ve gerçekleştirilmesini sağlanacak. Ayrıca, kış turizmi açısından rekabet gücü yüksek olan Doğu Anadolu Bölgesi için Kış Turizmi Strateji Belgesi hazırlanacak. CİHAN
<< Önceki Haber Merkez Bankası'nın para politikası araçlarını doğrudan... Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER