Real Perspectıve Evren ve Unıverse youtube kanalları neler yapıyor?

Birçok batılı dindar düşünür ve bilim adamı da tefekkürün önemini vurguluyor:

SHABER3.COM

 Asım Oğuz 

   Rabbimiz; Kitab-I Kâinatı okumaya gayret etmeyi, Kur’an’da biz insanlara sık sık hatırlatılıyor. Bazen gökyüzüne bazen suya ve toprağa bazen de canlılara dikkatimizi çekerek; “Düşünmez misiniz?”, “Akletmez misiniz?”, “Zikretmez misiniz?” gibi ikazlarıyla tefekkür etmemizi emrediyor. 
       Birçok batılı dindar düşünür ve bilim adamı da tefekkürün önemini vurguluyor:
       Descartes  “Kainat kitabının okunması (tefekkürü) zaruridir, Kainatın dilinin ve alfabesinin anlaşılması, şifresinin çözülmesi gerekir.”  bakış açısını  ortaya koyar… Yine  Nobel ödüllü fizikçi  Paul Dirac “Tanrı üst düzey bir matematikçidir ve Evren’i yaratırken ileri düzeyde matematik kullanmıştır.” yorumunu yaparak tefekküre kapılar açıyor…
       Real Perspective; evrensel değerler ölçeğinde, din ayrımı yapmadan.. tüm insanlara ve gençlere tefekkür kapılarını aralamaya çalışıyor… Bu çalışmaları yakından izleyen bir eğitimci olarak kanalların ne tür hizmetlere kapı açabileceğini anladığım kadarıyla sizlerle paylaşmak istiyorum:
       Bediuzzaman Hazretleri özellikle “bilim diliyle tefekkürü”, hayata bakış açısının temel hususlarından biri kabul ediyor… Bir grup lise talebesi Üstada gelerek; “Bize Halikımızı tanıttır, muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyor.” diyorlar. Üstad; “Ben dedim: Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisan-ı mahsusuyla, mütemadiyen Allah’tan bahsedip Halikı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil onları dinleyiniz,” diyerek gençlere bilim diliyle tefekkürü tavsiye ediyor… Yine Katrenin mukaddemesinde Kâinata ve hadiselere “mana-yı harfi” hakikat gözlüğüyle bakarak tefekkür edilmesini önemle hatırlatıyor…  Mana-yı Harfi  bakış açısı hayata, hadiselere hakikat gözlüğüyle bakmayı ihtiva ettiği gibi.. kainatı; bilim diliyle doğru  ve kuşatıcı okumayı da gerektiriyor…
       Fethullah Gülen Hocaefendi  de aynı çizgide.. teşvik ettiği dünya çapındaki eğitim faaliyetlerinde ve makalelerinde; insan, kâinat, hayat boyutunda, fünun-u müsbeteyle ulum-u diniyenin mecz edilmesi hususunu ele almış ve bu ufkun önemli bir parçası olarak da bilim diliyle tefekkürü tavsiye etmiştir. Çağlayan Dergisi’ndeki yazıların önemli bir kısmı bilim diliyle tefekkür tarzı yazılardır…
       Buradan şu sonucu çıkarabiliriz ki.. Kitab-ı Kainatın okunması, tetkik edilmesi ve bu hususun önemli bir bölümü olan “bilim diliyle tefekkür gayreti”; ailelerimize ve özellikle gençlerimize kazandırılması gereken Kur’anî bir bakış açısının gereğidir…
      Yukarıda kısaca altı çizilen; hayata bakış tarzının gelişmesinde, önemli katkılara vesile olduğunu düşündüğüm.. Real Perspective Evren(Türkçe) ve Real Perspective Universi(İngilizce)  Youtube kanalları çalışmalarını sürdürüyor…

     Bu sorumluluk çerçevesinde kanallardan şu şekilde istifade edilmesini ve desteklenmesini öneriyorum: 
1- Bireysel izlenilmesi, izlenmenin en yakınlarımızdan en geniş çevrelere kadar teşvik ve tavsiye edilmesi…
2- Aile ortamında birlikte izlenilmesinin ve müzakere edilmesinin tavsiye edilmesi…
3- Öğrenci gruplarında birlikte izlenilmesinin ve müzakere edilmesinin tavsiye edilmesi…
Bu ve benzeri tefekkür çalışmalarının takip edilmesi ve tavsiye edilmesi de manevi bir sorumluluğun gereği olsa gerek…
   
       
        Youtube Kanalları:
                          Real Perspective Evren: https://youtu.be/ZESh5QF1tqU
                          Real Perspective Universe: https://youtu.be/U0EMPPtB09E
<< Önceki Haber Real Perspectıve Evren ve Unıverse youtube kanalları... Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER