Danıştay 8 yıl sonra iptal etti!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin kamuda kendi yandaşlarını istihdam etmek için kılıf olarak uyguladığı "mülakat" şartı Danıştay tarafından iptal edildi.

SHABER3.COM

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, kamu kurum ve kuruluşlarında mülakatla avukat istihdam edilmesine imkân veren yönetmelik değişikliğini iptal eden Danıştay 12'nci Dairesi’nin kararını onadı.

Cumhurbaşkanlığı’nın itirazını reddeden kurul, iptal kararının “hukuka uygun olduğunu” beyan etti. 

Bakanlar Kurulu, 3 Ekim 2012’de Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’te değişiklik yapmıştı.

KİLİT İBARE: "YAZILI VEYA SÖZLÜ SINAV"

Yönetmeliğe şu hüküm ilave edilmişti: “Kamu kurum ve kuruluşları özel mevzuatlarında sınav, başvuru, komisyon teşkili ve sınava ilişkin diğer hususlarda düzenleme yapmak kaydıyla, Hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadro ve pozisyonlarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının beş katına kadar belirlenecek adaylar için yapacakları yazılı ve/veya sözlü sınavlardaki başarı sırasına göre atama yapabilirler.” 

İSTANBUL BAROSU DAVA AÇTI

İstanbul Barosu adına avukat Atilla Özen, “sözlü sınavla avukat alımının subjektif değerlendirmelere sebep olacağı” gerekçesiyle yönetmelik değişikliğinin iptali talebiyle dava açmıştı.

Danıştay 12'nci Daire, “hukuka aykırı olduğu” gerekçesiyle 2018’de yönetmeliğin iptaline karar vermişti. Cumhurbaşkanlığı karara itiraz etmişti. 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Cumhurbaşkanlığı’nın itirazının reddine ve iptal kararının onanmasına hükmetti.

Cumhuriyet'in haberine göre kararda, “Temyizen incelenen karar usûl ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.” denildi. 

Böylece iptal kararı kesinleşmiş oldu.
<< Önceki Haber Danıştay 8 yıl sonra iptal etti! Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER