İşte arşivden çıkan AKP - HDP 'ortaklığı'

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, AKP ve HDP'nin geçmişte anayasa metni değişikliğindeki ortak düşüncesini kaleme aldı.

SHABER3.COM

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, AKP ve HDP'nin geçmişte anayasa metni değişikliğindeki ortak düşüncesini kaleme aldı.

Takan'ın bugünkü "AKP ile HDP’yi ortak eden 2 tarihi not…" yazısı şöyle:

Çok enteresan bir tartışmaya tanıklık ediyoruz!..

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, “Dindar bir anayasa olmalı, ilk 4 madde ise değişebilir” diyor. Sonra sanki o sözler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na aitmiş gibi AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ortalığı birbirine katıyor. Erdoğan, Kahraman’ın sözlerine rağmen CHP liderini suçlayarak “İlk 4 maddeyi değiştirmek Kılıçdaroğlu’nun fikri mi?” diye konuşuyor. Dün de tartışmanın  boyutu “hastaneden rapor almaya” kadar vardı…

Fitili çeken malum, laiklik karşıtı ve Tayyip Erdoğan’ın “abi” diye hitap ettiği saygıda kusur etmediği bir AKP’li… AKP’nin Goebbels’i herhalde böyle uygun görüp cam ekrana konuşma metnini yerleştirmiş ki, ortalığa yine ucubelik hakim oldu!..

???

TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek’in 2010 yılındaki daveti sonrasında başlayan ve maraton gibi süren yeni anayasa çalışması yapılmıştı. O dönemde TBMM’deki tüm siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan Anayasa Uzlaşma Komisyonu, üzerinde bazı çekincelere rağmen anlaşılmış 60 maddeyi hayata geçirecek anayasa değişikliği adımını atmamıştı. Cemil Çiçek, TBMM Başkanı olarak Komisyon’un çalışmasını 2013 yılı Kasım ayında sonlandırmıştı. Daha sonra o çalışmalar Meclis (Sonuç dokümanları) arşivine girdi. Mutabakat sağlanan maddeler yeşil, mutabakat sağlanamayan maddeler kırmızı renkte yazıldı. Siyah renkle bazı kritik notlara yer verildi.

“Anayasa uzlaşma komisyonunda mutabakat bulunmayan maddeler” dokümanında “Cumhuriyetin nitelikleri” başlığı Meclis arşivine şöyle girmişti;

-Madde 149. (AK Parti Önerisi) Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. (kırmızı renkte yazıldı)

-(CHP Önerisi) Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. (Kırmızı renkte yazıldı)

-Not: CHP, 4. Maddenin korunmasına ilişkin olarak 4 parti arasında mutabakat sağlanamadığı için ilk 3 maddede yer alan ilkeleri güçlendirici değişikliklerin yapılmaması, ilk 4 maddenin aynen korunması gerektiği görüşündedir. (Siyah renkte yazıldı)

-(MHP Önerisi) Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. (Kırmızı renkte yazıldı)

-Not: MHP, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş felsefesini anayasa hukukuna taşıyan ilk 3 maddenin ve bunların korunmasına ilişkin 4. Maddenin değiştirilmesine karşıdır. (Siyah renkte yazıldı)

-(BDP Önerisi) (1) Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

(2) Devlet; ideolojilere, dinlere, inançlara ve yaşam tarzlarına ilişkin çoğulculuğu tanır ve toplumun çoğulcu yapısı karşısında tarafsız kalır. Hiçbir ideoloji, din, inanç ve yaşam tarzı devlet tarafından himaye edilemez veya vesayet altına alınamaz.

(3) Devletin idari yapısı ademi merkezi sistem esasına göre düzenlenir. Devletin toprak bütünlüğüne dokunulamaz. (Kırmızı renkte yazıldı)

???

-Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

Madde-150. (1) Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.

(2) Dili Türkçedir.

(3) Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

(4) Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

(5) Başkenti Ankara’dır.  (Yeşil renkte yazıldı)

-(BDP Madde Önerisi)

Devletin sembolleri

Madde- (1) Devletin bayrağı, şekli yasada belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti, Ankara’dır.

Devletin resmi dili

(1) Devletin resmi dili, Türkçedir. Tüm vatandaşların resmi dili öğrenme görevi ve hakkı vardır.

Türkiye halkının kullandığı diğer ana diller bölge meclislerinin kararıyla ikinci resmi dil olarak kullanılabilir.

(2) Herkes, özel yaşamında ve kamusal makamlarla olan ilişkilerinde resmi dilin yanı sıra kendi anadilini kullanma hakkına sahiptir.

(3) Devlet, ülkenin ortak kültürel mirasını oluşturan bütün dillere saygı duymak, dilleri korumak, dillerin kullanılmasını ve gelişmesini sağlamakla yükümlüdür. (Kırmızı renkte yazıldı)

???

-Değiştirilemeyecek hükümler

-Madde 151. (CHP Önerisi) Anayasanın 1. maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2. maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3. maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. (Kırmızı renkte yazıldı)

-(MHP Önerisi) Anayasanın 1. maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2. maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3. maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. (Kırmızı renkte yazıldı)

-Not: AK Parti, Anayasada değiştirilemeyecek hüküm önermemektedir. (Siyah renkte yazıldı)

-Not: BDP, değiştirilemeyecek hükümlerin Anayasada yer almasına karşıdır.(Siyah renkte yazıldı)

???

Fotoğraf iyice netleşsin diye bir defa da ben altını çizeyim; son iki satırdaki notlara çok dikkat!..

“AK Parti, Anayasada değiştirilemeyecek hüküm önermemektedir”

“BDP, değiştirilemeyecek hükümlerin Anayasada yer almasına karşıdır”

Kim kimle yan yanaymış?.. Anayasanın değiştirilemez ilk 4 maddesini kimler istemiyormuş?.. Hem de taa ne zamandan beri!.. (HDP’nin ozamanki adı BDP)

<< Önceki Haber İşte arşivden çıkan AKP - HDP 'ortaklığı' Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER