Mehmet Ali Şengül'ün son kitabı [Efendiler Efendisi (S.A.S.) ]

Mehmet Ali Şengül Hocamızın son kitabı ''Hz. MUHAMMED (S.A.S.)” Süreyya Yayınlarından çıktı

SHABER3.COM

Abdullah  Aymaz - Samanyoluhaber.com 

Süreyya  Yayınları, Mehmet Ali Şengül Hocamızın yazdığı “Hilkat-i Evvelin  ÇEKİRDEĞİ  ve  Kainat Ağacının MEYVESİ  EFENDİLER  EFENDİSİ  Hz.  MUHAMMED  (S.A.S.)” isimli  kitabı neşredip istifadeye sundu. Herkesin, bilhassa günümüz gençlerinin rahatça okuyup istifade edeceği  bu eser, bir taraftan Peygamber Efendimizi  (S.A.S.)  anlatırken, diğer taraftan, siyer-i Nebî’den nasıl ibret almamız gerekiyor, olayları nasıl değerlendirmemiz icap ediyor, bunlara dair işaretler veriyor. Bilhassa “Acı Çekenler Hayatı  Daha İyi  Öğrenir”  başlığı altındakiler okunurken bu husus daha net fark ediliyor. Peygamber Efendimizin (S.A.S.) savaşlarındaki tutumundan, esirlere ve çocuklara muamelelerine kadar pek çok güzel ahlâk örneğini bu eserde açık şekilde görüyoruz. Bu arada Müslümanlara tuzak kurup gadreden zâlim ve hainlere karşı tutumlarını da öğrenmiş oluyoruz. Ayrıca bu eser bize olaylara tek bir açıdan değil de, pek çok açılardan baştan sona değerlendirip, neticelerindeki hikmetleri de görüp fark etmeyi öğütlüyor. Hudeybiye Anlaşmasında olduğu gibi, zâhiren Müslümanların aleyhlerine görünen olayların bile, zamanla Cenab-ı Hakkın inayetiyle Müslümanların  lehlerine nasıl döndüğünü de gösteriyor.


İnsanları tekfir edip etiketleyerek, hemen dinden çıktıklarını ve  kâfir olduklarını ilan etmenin ne kadar yanlış, sakıncalı ve netice itibariyle tehlikeli ve mesuliyetli olduğunu da, Hz. Üsame bin Zeyd’in (R.A.)  olayında olduğu gibi çarpıcı misaliyle ortaya koyuyor. Bu hususla ilgili unutamadığım bir hatıramı da bu münasebetle nakletmek istiyorum: Türkiye’de  Gazeteciler Ve  Yazarlar Vakfının kurulmasıyla, bütün medya kuruluşlarını ziyaret ediyorduk. M. Fethullah Gülen Hocaefendi ile Doğan Grubuyla görüşmeye gitmiştik. Başta patronları olarak Milliyet ve Hürriyetin yazarları, televizyonlarının ileri gelenleri vardı. Görüşmelerin bir yerinde, içlerinden birisi, Hocaefendiye, “İslamcı yazarlardan bazıları bize, ‘Siz MÜRTET’siniz’ diyorlar. Halbuki biz Müslümanız. Bu hususta siz ne diyorsunuz?” meâlinde bir soru sordular. Hocaefendi de Hz. Üsâme’nin savaş sırasında altettiği bir düşmanı öldüreceği anda ölüm korkusuyla şehadet getirip Müslüman olduğunu söylemesine rağmen bunu samimi bulmayıp öldürdüğünü söylemesi üzerine Peygamber Efendimizin (S.A.S.) fevkalade kızıp ‘Sen nasıl öldürürsün?  Kalbini yarıp içine mi baktın?’  diye bu sözünü  tekrarladığını anlattı… Daha sonra ben de onlara “Hocaefendi bu sözleri yirmi sene önce İzmir Bornova Camiinde sorulara cevap verirken aynı kelimelerle cemaate de bugün söylediği gibi anlattığını ifade ettim. Soruda bir siyasî görüşün insanlarının karşı siyasî görüştekilere, “Siz mürtedsiniz” demelerine karşılık onların da “Siz karpuzsunuz dışınız yeşil-Müslüman görünümlü ama içiniz  kızıl-Komünist görünümlü münafıklarsınız” dediklerini ve bu sözlerin soru olarak geldiğinde Hocaefendinin Müslümanım diyen bir kimseye, elde apaçık  inkâr ettiğine dair  bir delil olmadan böyle bir şey denilemeyeceğini ifade ettiğini söylemiştim.
Bu ve benzeri pek çok mesele Hocamız, Ağabeyimiz Mehmet Ali Şengül’ün bu kitabında ele alınıyor. Onun yazdığı  bu değerli eserden istifade etmeye çalışalım. 
<< Önceki Haber Mehmet Ali Şengül'ün son kitabı [Efendiler Efendisi... Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER