Nevada'da 650'lerde Müslümanlar vardı

''700-800. Yıllarda, Müslümanların Amerika’da olduğuna dair deliller, Kolorado, New Meksika ve İndiana’da olan kazılarda bulunan Müslüman okullarının binalarının kalıntılarından anlaşılmıştır. Bulunan yazılar, resimler, cisimler, Müslüman eğitiminin olduğunu gösterir.''

SHABER3.COM

Abdullah Aymaz / samanyoluhaber.com
Nevada'da 650'lerde Müslümanlar vardı

İki buçuk sene önce, bir Cuma namazını, San Francisco Muslim Community Center’de kılmıştık. Bu sene de yolumuz aynı yere uğradı. Bu sefer İmam Abdülkadir yoktu. Ama asistanı bizimle ilgilendi. O zaman İmam Abdülkadir’in nerelerden nereye yükseldiğini bilmiyordum. Meğer o, İslamiyeti tanımazken hapse düşmüş… İdam olacağı günü beklerken İmam Warisüddin Muhammed’in mensuplarıyla tanışıp Müslüman olmuş. Artık melek gibi  bir insan olduğunu gören hapishane görevlileri durum rapor edince, idam cezası düşürülmüş. Daha sonra da  müsbet hallerinden ve iyi durumundan dolayı serbest bırakılmış…

Sakramento’dan Reno’ya giderken, yolda Nevada bölgesinde Kristof Kolomb’dan önce oralarda yaşayan Müslümanlardan bahsedildi. Haziran sonunda dağ tepelerinde hatta yola yakın yerlerde karlar vardı…

2007  Nisan-Haziran sayısında Fountain dergisinde Dr. Salih Yücel, bu hususta güzel bir araştırma yazısı yazmış. Özetle bazı bölümleri aktarmaya çalışayım: 20. Yüzyılda Batı’da yapılan araştırmalarda bulunan bazı tarihi eserler Müslümanların  Kristof  Kolomp’tan daha önceden Amerika’da olduğuna delildir. Bu tarihî eserlerin arasında dil-bilimi ve felsefî dil analizlerinin ortaya koyduğu gerçeklerin yanı sıra Müslümanlara ait, bölge isimleri, paralar ve ev eşyaları bulunmuştur. Bu buluntuların sekizinci ve dokuzuncu yüzyıldaki Abbasîler dönemindeki eşyalara çok benzemesi Müslümanların Amerika’ya önceden geldiklerine dair birer delildir. Çünkü Amerika’da bir çok okul ve camiler yapmışlardır. Bu okul ve mabedler Kızılderililere bile uzun sureli tesir altında  bırakmıştır. (Ben de bir ansiklopedide Kızılderili Müslümanlara ait temsili resimler görmüştüm.) 

Harvard Üniversitesinden, Prof. Barry Fell, bu Müslümanların III. Halife Osman döneminde gelmiş olduklarını tasdik etmiştir. Aralarında Sahabe Efendilerimiz olabileceğine büyük ihtimal vermiştir. Zaten çoğu Batı araştırmacıları meşhur Piri Reis’in haritasına önem vererek, bu haritanın Müslümanların Kristof Kolomp’tan daha önce Amerika’ya geldiklerini desteklediğini düşünürler. Bunun sebebi, bu harita Amerika’yı tam tamına gösterdiği için, hem de Afrika ve Amerika’nın arasındaki mesafeyi tam tamına ortaya koyduğu için, büyük bir delil olarak görürler.

700-800. Yıllarda, Müslümanların Amerika’da olduğuna dair deliller, Kolorado, New Meksika ve İndiana’da olan kazılarda bulunan Müslüman okullarının binalarının kalıntılarından anlaşılmıştır. Bulunan yazılar, resimler, cisimler, Müslüman eğitiminin olduğunu gösterir. Bu yazılar, Kûfî Yazı hattıyla yazılmıştır. Prof. Barry’nin ikinci delili, Nevada’da bulunan bir taş üzerinde “Allah adına” (Yani Bismillah) yazısı bulunmuştur. Başka bir taşın üstünde de “Muhammed Allah’ın Peygamberidir.” (Yani Muhammedün Rasulullah)  yazısı bulunmuştur. Bu yazılar, yeni Arapça hat sitilinde değildir; bilakis Kûfî stilinde yazılmıştır. Yani bunların 7. Yüzyılda yazıldığını gösterir.

Prof. Fell’in bulduklarına göre Müslümanların ilk defa Nevada tarafına 7. ve 8. Yüzyılda yerleştiklerini gösterir. Bir okulun daha önce Nevada’da var oluşu Kalifornia Üniversitesinden Prof. Heizer ve Baumhoff tarafından da ispatlanmıştır.

Bulunan başka deliller Kuzey Amerika ile Asya-Afrika arasında bir göç olduğunu gösteriyor. Bu Müslümanların gidiş sebebi muhtemelen Apaçi ve Navajos kabilelerinin gelişlerinden olabilir. Bulunan başka yazılarda “Şeytan bütün kötülüklerin, yalanların kaynağıdır.” diye ifadelere rastlanmıştır. 

Ayrıca üzerinde “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Rasulullah” yazılı, eski paralar da bulunmuştur. Kristof Kolomp’un ikinci yolculuğunda Haiti’de yaşayan insanlar ona, kendisinden önce gelen adamlardan bahsetmişlerdir.

Kolomp  üçüncü yolculuğunda Trinidad’da kıyafetlerdeki benzerlikler Arapların kıyafetlerine  benzer olduğunu görmüş oradaki kadınların, bu gelen Müslüman insanlardan örtünmeyi ve namus kavramını öğrendikleri kanaatına varmıştır.

Küba’nın etrafından geçerken Kristof  Kolomp cami gördüğünü de not etmiştir. Leo Weiner, Kolomp’un Müslümanların Amerika’da olduklarından haberdar olduğunu söylemiştir.  

Kolomp ve başka kâşiflerin çoğu navigasyonla ilgili bildikleri şeyleri, Müslümanlar tarafından hazırlanan kitaplardan öğrenmişlerdir. Kanada’daki bazı yerlerin isimleri de Müslümanlardan gelmektedir.

Evet, Dr. Salih Yücel’in “Islam and Muslims’in America before Columbus” başlıklı yazısından kısaca özetlenebilen bilgiler bunlar… 

<< Önceki Haber Nevada'da 650'lerde Müslümanlar vardı Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER