Sağlık çalışanlarının yüzde 70’inin kurumunda birden fazla Covid-19 hastası var

74 kentte yüzlerce sağlık çalışanıyla yapılan anket çalışmasında korkutan sonuçlar ortaya çıktı. TTB, sağlıkçıların salgına yakalanmasının mücadeleyi olumsuz etkileyeceğini belirtti.

SHABER3.COM

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle mücadelede kritik önemde olan sağlık çalışanlarının virüse maruz kalımını ölçmek amacıyla hazırladığı risk değerlendirmesi anketinin ön raporu açıklandı.

Rapora göre yanıt veren sağlık çalışanlarının yüzde 70’inin çalıştığı sağlık kurumunda birden fazla Covid-19 hastası olduğu bulgusunu ortaya koyan anket, sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu donanım konusunda hâlâ ciddi eksiklikler yaşadığını gözler önüne serdi.

74 İLDEN YÜZLERCE SAĞLIK ÇALIŞANI ANKETE KATILDI

20 Mart 2020’de web tabanlı ve öz bildirime dayalı olarak başlatılan anketin ilk iki günlük sonuçları sorunun önemi ve aciliyeti dolayısıyla TTB tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. İlk iki günde 74 ilden, 1820 sağlık çalışanının yanıtladığı anket, sağlık çalışanlarının karşı karşıya oldukları riskler açısından önemli bulgular ortaya koydu.

ÖN RAPOR: % 70’NİN ÇALIŞTIĞI SAĞLIK KURULUŞUNDA BİRDEN FAZLA COVİD-19 HASTASI VAR

Ankete yanıt veren sağlık çalışanlarının yüzde 70’inin çalıştığı sağlık kurumunda birden fazla Covid-19 hastası bulunduğu,  yüzde 6’sı bir sağlık kurumunda teyitli Covid-19 hastasıyla yüz yüze (1 metre mesafede) teması olduğunu belirtiyor.

% 44’Ü VİRÜSE KARŞI NASIL KORUNACAĞINA DAİR EĞİTİM ALMAMIŞ


 
Yanıt veren sağlıkçıların yüzde 48’i çalıştığı kurumda Covid-19 için ayrı bir triaj mekânı sağlanmadığını, yüzde 44’ü Covid-19 salgınında nasıl korunacağına dair çalıştığı kurum tarafından bir eğitim verilmediğini, yüzde 53’ü Covid-19 salgınında iş organizasyonuyla ilgili yapılacak değişiklikler konusunda bilgi verilmediğini, yüzde 50’si de Covid-19 ile ilgili birimine özel tanı, tedavi şemalarıyla ilgili rehber vb. eğitim materyali verilmediğini ifade ediyor.

YÜZDE 31’İNİN KRONİK HASTALIĞI VAR, YÜZDE 1’İ DE HAMİLE!

Ön rapora göre ankete yanıt veren sağlık çalışanlarının yüzde 31’inin en az bir kronik hastalığı bulunuyor,  yüzde 4’ü 65 yaş üzerinde, yüzde 1’i de gebe.

YÜZDE 60’I TIBBİ MASKEYE ERİŞİM SORUNU YAŞIYOR

Anket, sağlık çalışanlarının Covid-19 şüpheli ya da kesin tanılı bir hastaya hizmet verirken kişisel koruyucu donanıma erişim konusunda halen ciddi sorunlar yaşadıklarını da ortaya koyuyor. Ankete yanıt verenlerin yüzde 78’i N5 maske, yüzde 74’ü siperlik ya da koruyucu gözlük, yüzde 71’i tek kullanımlık önlük/tulum yüzde 60’ı tıbbi maske, yüzde 52’si önlük forma ve yüzde 38’i de eldivene erişim konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtiyor.

SONUÇ: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DA HASTALANMASI VİRÜSE KARŞI MÜCADELEYİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Anketin sonuç bölümünde, risk değerlendirmesi çalışmasının ilk verilerinin, sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu donanım ve çalışma koşulları konusunda ciddi yetersizlik ve sorunlara işaret ettiği tespiti yapılarak, bu koşulların meslek hastalığı ve iş kazası yönünden yüksek risk oluşturduğu, sağlık çalışanlarında kaygı ve korkuya neden olduğu vurgulandı.

Sağlık çalışanlarının salgın etkeni virüs ile enfekte olmasının sağlık hizmetlerinin salgına yanıt kapasitesini olumsuz etkileyeceği ve sorunun büyümesine yol açacağı tespitinin yapıldığı raporda, sağlık çalışanlarının virüsten korunması ve virüs bulaşmasıyla ilgili bir izleme ve değerlendirme programı oluşturulmasının hayati önemde olduğu bir kez daha hatırlatıldı.

TTB: HEKİMLER PANDEMİ İLE MÜCADELEDE YAŞAMSAL ÖNEME SAHİP, KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLMELİ

Raporun son bölümünde Türk Tabipleri Birliği çağrı niteliğindeki şu uyarıyı yaptı:

“Pandemi ile mücadelede yaşamsal öneme sahip hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özveriyle çalıştıklarını vurguluyor, sağlık kurumlarında çalışma koşullarının iyileştirilmesinin ve Kişisel Koruyucu Donanımların eksiksiz sağlanmasının gerektiğini verilerin ışığında bir kez daha belirtiyoruz.
<< Önceki Haber Sağlık çalışanlarının yüzde 70’inin kurumunda... Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER