ÖSYM, LYS sonuçlarını açıkladı

Üniversite adaylarının merakla beklediği Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçları açıklandı

ÖSYM, LYS sonuçlarını açıkladıÖSYM, 2016 LYS sonuçlarının ileri bir tarihte duyurulacağı iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. Açıklamada LYS sonuçlarının bugün açıklanacağını belirtildi. ÖSYM tarafından genel itibariyle öğle saatlerinde açıklanan sonuçların, 18-19 ve 25-26 Haziran tarihlerinde tamamlanan LYS sınav sonuçlarının akşama doğru açıklanması bekleniyor.

LYS sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklamasının ardından aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.  


Adaylar LYS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, sms ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:

LYS testlerindeki doğru ve yanlış cevap sayısı, YGS puanları ve başarı sıraları, LYS puanları ve başarı sıraları, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), Yerleştirme puanları ve başarı sıraları.

180 ALTI PUAN ALANLAR TERCİH YAPAMAYACAK

LYS’de 180 ve üzeri puan alanlar, LYS puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte YGS puanı ile öğrenci
alan lisans programlarını ve ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

LYS’de 180 ve üzeri puanı olmayan adayların; sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları, açık öğretim programları ve YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları bulunacaktır. Bu adayların LYS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) NASIL HESAPLANACAK?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir.
Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.
Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.
Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye
alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem
yapılmayacaktır.

Son sınıftaki adayların 2016-ÖSYS yerleştirme işlemlerinde kullanılacak Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanmasında kullanılacak olan diploma notu bilgisi, Merkezimiz tarafından MEB e-okul sisteminden (Haziran Ayı içerisinde) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacaktır. Bu sisteme KKTC okulları dâhil değildir.

Adaylar, ÖSYM tarafından duyurulacak tarihlerde, okul ve diploma notu bilgilerini aday işlemleri sisteminden kontrol edebilecekler ve değişiklik taleplerini ÖSYM üzerinden değil okulları aracılığıyla e-okul üzerinden yapacaklardır. Süre tamamlandıktan sonra gelen düzeltme istekleri kabul edilmeyecektir. Bu bilgilerin ÖSYM’ye eksik veya yanlış bildirilmesinden ÖSYM değil, zamanında notlarını kontrol etmeyen veya diploma notunun düzeltilmesi için okulunu uyarmayan adaylar sorumlu olacaktır. Değişiklik işlemleri sadece ÖSYM tarafından belirlenen süreler içinde yapılabileceğinden adayların, ÖSYM’nin internet sayfasında yapılacak duyuruları dikkatle takip etmeleri ve varsa düzeltme taleplerini zamanında kendi okullarına iletmeleri gerekmektedir.

KKTC okulları için 2016-ÖSYS’ye başvuran adayların diploma notları Haziran ayı içerisinde ÖSYM’nin internet
sayfasında belirtilecek olan tarihler arasında, adayların öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden elektronik ortamda internet aracılığıyla toplanacaktır. Okul müdürlükleri tarafından ÖSYM’ye elektronik ortamda bildirilen diploma notları listelenerek adayların kolaylıkla görebilecekleri bir yere asılacaktır. Adaylar bu bilgilerini mutlaka kontrol etmelidir. Adayların bu bilgilerini ayrıca https://ais.osym.gov.tr internet adresinden de kontrol etmeleri gerekmektedir. Adayların düzeltme istekleri incelenerek gerekli düzeltmeler, süresi içinde sadece ilgili okul tarafından yapılacaktır. Süre tamamlandıktan sonra gelen düzeltme istekleri hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. Bu bilgilerin ÖSYM’ye eksik veya yanlış bildirilmesinden ÖSYM sorumlu olmayacaktır.

OBP HAM PUANA NASIL NASIL EKLENECEK?

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların
yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarının mezunlarının, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan Tablo 3A’da ve Tablo 3B.1’de belirtilen yükseköğretim lisans programına yerleştirilirken OBP’nin 0,06 katsayısı ile çarpımından elde edilecek ek puanları da yerleştirme puanlarına eklenecektir. Bu ek puanlardan yararlanmak için adayların ilgili puan türünde 180 veya daha yüksek puan almış olmaları gerekmektedir. Ek puanlar, 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için Tablo-3A ve Tablo-3B1 kapsamında ek puan hesaplanmayacaktır.

2015-ÖSYS puanları veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2016-ÖSYS
puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP’ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 24.06.2015 ve 09.09.2015 tarihli toplantılarında, ortaöğretim kurumlarından mezun
olamadığı için 2015-ÖSYS’de kayıt hakkı kazandığı programa kayıt yaptıramayanların 22 Ekim 2015 tarihine kadar kayıt
yaptırabilmelerine karar verilmiştir. Bu karar gereği; 2015-ÖSYS için lise son sınıf öğrenci durumunda eğitim bilgisi mevcut olup 2015-ÖSYS’de bir yükseköğretim programına yerleştirildiği hâlde belirtilen tarihe kadar mezun olamadığı için
yerleştirildiği programa kayıt yaptıramayan adaylardan, 2016-ÖSYS’ye başvuranların OBP’lerinin çarpılacağı katsayılar
yarıya düşürülmeyecektir. Bu durumdaki adayların MEB e-okuldaki bilgileri dikkate alınacağından adayların ayrıca
ÖSYM’ye dilekçe/belge göndermesi gerekmemektedir.

Sınavsız geçiş hakkı ile 2015-ÖSYS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların OBP’lerinin çarpılacağı
katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

YERLEŞTİRME İŞLEMİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel yetenek sınavı ile seçme yöntemi ise 9. maddede anlatılmaktadır.

Merkezî yerleştirmede adaylar; yükseköğretim programlarına (sınavsız geçiş kontenjanları hariç), ÖSYS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilir. Merkezî yerleştirmenin sınavsız geçiş ile ilgili kuralları 7. maddede anlatılmaktadır.
2016 yılında, ÖSYS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2016 yılı yerleştirme puanları ile 2016 yılı için
hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

Tablo 3C, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların sınavsız yerleştirilebilecekleri (Bkz. 7. madde) ön lisans programlarını göstermektedir.

Tablo 3A ve Tablo 3B.1, ortaöğretimdeki bazı alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen ek puan uygulanacak lisans
programlarını göstermektedir. Adayların hangi yükseköğretim programlarını tercih ettiklerinde ek puan alacaklarını
öğrenebilmeleri için Tablo 3A’da ve Tablo 3B.1’de alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gereklidir.

Yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için YGS ve LYS’lerde en az kaç puan almak gerektiği Tablo 1F ve Şekil 6’da gösterilmiştir. Hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sırasının ne olması gerektiği ise Tablo 1G’de yer almaktadır.

Sınavsız geçişe başvuran adaylar ile YGS ve LYS’lere giren adayların yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri
birlikte yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları, adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı olduğu üniversiteye ve YÖK’e elektronik ortamda iletilecektir.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan
kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.
<< Önceki Haber ÖSYM, LYS sonuçlarını açıkladı Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER