Ali Babacan'dan radikal çıkış

9 Mart 2020'de resmen kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) tanıtım toplantısında konuşan Genel Başkan Ali Babacan, Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) eğitimin önünde bir engele dönüştüğünü belirterek, "YÖK'ü kapacağız." dedi. Partinin programında hukuk devleti ve demokrasi vurgusu dikkati çekti. DEVA Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle yayımladığı bütün kanun hükmünde kararnameleri (KHK) de iptal edecek.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa eden isimlerin kurduğu iki partiden biri olan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), parti programını açıkladı. 

Bugün Ankara'da Bilkent Oteli'nde 90 kişilik kurucu üye ile kameraların karşısına geçen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,  2017 yılındaki referandum sonucunda yapılan Anayasa değişikliğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve yargının işlevsiz hâle getirildiğini söyledi. 

Babacan, "Korku siyaseti hepimizi yordu. Bu ülkenin insanı son birkaç yıldır, çok üzüldü. Artık geldik buradayız. Bu üzüntülerin daha da büyümesine izin vermeyeceğiz, zaman Türkiye için sorumluluk alma zamanı." dedi. 

BAŞKANLIK SİSTEMİNDEN PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ SİNYALİ

Adaletten basın özgürlüğüne, ekonomiden dış politikaya kadar pek çok konuda hükûmete eleştirilen yöneltilen parti programında, Türkiye'nin temel sorunlarının temelinde Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin yattığına dikkat çekildi. 

DEVA Partisi iktidara geldiğinde Yüksek Öğretim Kurulu'nu (YÖK) lağvedecek.

Genel başkanın en fazla 10 yıl süreyle görev alacağı parti programına göre, İlkeler ve Değerler Kurulu da oluşturulacak. 

Ali Babacan'ın bugün açıkladı vaatlerden bazıları şöyle:

*Okul öncesi eğitimi kademeli olarak 3 yaş altına indirecek ve parasız hâle getireceğiz.

*Öğretmenlerimizi eğitimle ilgili politika oluşturma ve kanun yapma süreçlerine dahil edeceğiz.

*Üniversite giriş sınavlarında yılda bir defa yerine, çoklu sınav imkânı sunacağız.

*Yüksek Öğretim Kurulu’nu (YÖK) kaldıracağız.

*Sosyal Yardım ve Hizmetleri, hak temelli olarak ve yerinden hizmet modeli ile sunacağız.

*Engellilerin ve bakıma muhtaç yaşlıların günü birlik yararlanabileceği bakım evleri açacağız.

*Kültür ve sanatın devlet tarafından araçsallaştırılma ve tekleştirilme girişimlerine kapalı olmasını esas alacağız.

*Kolektif ve bağımsız bir 'Türkiye Telif Ajansı' kuracağız.

*Çevreyi kirleten öder ilkesi doğrultusunda, en ağır ve caydırıcı yaptırımları uygulayacağız.

*Yerel yönetimlere gelir sağlama amaçlı mevzi imar planı değişiklikleri ve emsal artışlarına son vereceğiz.

*Çete ve mafyaların devletten güç aldığı algısını oluşturacak her türlü faaliyete ağır yaptırımlar gelecek.

*Zorunlu ve bedelli askerliğin bir arada uygulanmasını sona erdirerek profesyonel orduya geçilmesini hedeflemektedir.

*Göçle ilgili sorunların insani boyutunu hassasiyetle değerlendireceğiz.


DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ'NİN PROGRAMINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR:

YENİ ANAYASA VE BAŞKANLIK SİSTEMİNDEN ESKİYE DÖNÜŞ

Demokrasi ve Atılım Partisi'nin programında Türkiye'nin siyasi problemlerin temelinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yattığı vurgusu yapılarak, yeni bir anayasa ile birlikte, kuvvetler ayrılığı ve güçlü parlamenter sistemin tesis edilmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye'deki anayasaların toplumun özgürlük ve demokrasi taleplerini yansıtmaktan, toplumsal barışı tesis etmekten uzak kaldığı belirtilen Demokrasi ve Atılım Partisi programında, devletin toplum ve birey tarafından tanımlanmadığı, toplumun ve bireyin kimliğine müdahale eden, ideolojik tarafsızlığı bulunmayan bir yapı olduğuna atıf yapıldı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Bizim iktidarımızda kimse tweet atmaktan korkmayacak. Herkes özgür olacak." dedi.

2017 yılında gerçekleştirilen referandum sonrası yapılan Anayasa değişikliğiyle demokratik denge ve denetim mekanizmalarının ortadan kaldırıldığı ifade edilen programda TBMM ve yargının işlevini yitirdiğine dikkat çekildi.

BASIN HÜRRRİYETİ KALMADI, BİLGİYE ERİŞİM ZORLAŞTI

"Basın Özgürlüğü" başlığında, basın özgürlüğünün demokrasinin temel taşı olduğu, özgür ve çoğulcu bir toplum oluşmasına sağladığı belirtilirken, günümüz Türkiye'sinde medya kuruluşlarının önemli kısmının siyaset etkisini girdiği ve propaganda aracı haline geldiğinden ötürü, basının görevini yerine getirmediği ifade edildi.

Sosyal medyanın, herkesin fikir ve eleştirilerini paylaştıkları bir ortak olmaktan çıktığı ve bilgiye erişimin giderek zorlaştığı bir mecra haline geldiğine işaret edildi. 

İnternet mevzuatının uluslararası standartlara uygun, ifade özgürlüğünü kısıtlamayacak biçimde uygulanmasını sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirileceği vurgulandı.

Programın basın hürriyeti bölümünde dikkati çeken bir başka bölümde Anadolu Ajansı ve TRT'nin halkın doğru, tarafsız ve bağımsız haber almasını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılacağı oldu.

ADALETSİZLİK HUKUKTA ZORBALIKTIR

DEVA Partisi'nin adaleti, toplumsal ve siyasal yaşamın vazgeçilmez bir ilkesi kabul ettiği vurgulanan programda, toplumun adalet değerlerinden uzaklaştığı ve yaşanan sorunların temelinde adaletin olduğuna dikkat çekildi.

Programda adaletsiz hukukun sadece "yanlış hukuk" değil, hukukta zorbalık olduğu belirtilirken, hukuk devleti konusunda Türkiye'nin kaybettiği itibarını yeniden kazandırmak ve güçlü demokrasiler seviyesine ulaşılmasının DEVA Partisi'nin öncelikli hedeflerinden biri olduğu ifade edildi.

KÜRT MESELESİ 

Türkiye'nin insan haklarına dayalı demokratik bir hukuk devleti olma konusundaki eksikliklerin Kürt meselesinin kaynağında yatan temel faktör olduğu saptaması yapılan programda, hayati önem taşıyan bu konunun çözümü için Kürt vatandaşların taleplerinin rahatlıkla tartışılacağı demokratik zemini inşâ ederek, özgürlük alanlarının genişletileceği ifade edildi.

Demokrasi ve Atılım Partisi'nin anadili bir çatışma konusu haline getirilmesini doğru bulmadıkları belirtilen programda; tüm vatandaşların anadillerini kullanmaları ve geliştirmeleri için gerekli düzenlemeleri yapacakları vaadinde bulunuldu. 

DEVA'nın şiddet, sömürü ve ırkçılığı açıkça reddettiği ifade edilirken, işkenceye, insanlık dışı hiçbir davranışa izin verilmeyeceği ve bu konudaki atılması gereken adımların atılacağı belirtildi.

ÜRETİM YENİDEN TEŞVİK EDİLECEK

Türkiye'nin başta genç işsizlik olmak üzere işsizliğin yapısal bir sorun olarak devam ettiğine dikkat çekilen programda, işsizlikle mücadelede en etkin yöntemin ekonomide güven ve istikrar ortamının tesis edilerek, yatırımları ve büyümeyi artırmak olduğu vurgulandı.

Herkese nitelikli, adil ücret getiren, sosyal güvenlik kapsamına alınacağına dikkat çeken Demokrasi ve Atılım Partisi programında, işsizlikle ilgili yapısal sorunların çözümünün işgücü piyasası reformları, aktif işgücü politikaları ve mesleki eğitime yeni bir bakış açısı kazandırmaktan geçtiği belirtildi.

DIŞ POLİTİKADA İÇ BARIŞ VE DÜNYA HUZURU VURGUSU

Dış politikada Mustafa Kemal Atatürk'ün iç barış ve dünya huzurunu bağdaştıran şiarının bugün de geçerliliği koruduğu ifade edildi. Dış politikanın ulusal çıkarlara uygun ulusal mutabakata dayalı bir temel kazandırılacağı belirtildi.
<< Önceki Haber Ali Babacan'dan radikal çıkış Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER